• Karl Marx (5. juni 1818–14. mars 1883) var ein tysk forfattar, intellektuell, samfunnsforskar, filosof og politisk økonom. Saman med Friedrich Engels utarbeidde han det teoretiske grunnlaget for kommunismen. NTB Pluss arkiv
    Galleri

Marx sett som ein Messias-figur

GJESTEKOMMENTAR: 5. mai 2018 er det 200 år sidan Karl Marx vart fødd. Kven var denne mannen? Kva har han å seie i dag? Var han kommunist av den seinare austblokk-typen? Eller ein Messias?