SVs klimakrav er for store

KOMMENTAR: Det kan bli vanskelig å komme til enighet om et statsbudsjett dersom SV står hardt på sine klimakrav.

SV-leder Audun Lysbakkens klimakrav kan fort bli for store å svelge for statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).
Publisert: Publisert:

Forhandlingene mellom regjeringspartiene Ap/Sp og SV startet forrige mandag.

«Etter valget i 2021 har SV havnet i en avgjørende posisjon i Stortinget. Velgerne våre har nå muligheten til å få uttelling, til å flytte på makt og forandre Norge. Det er et stort ansvar for oss, og for regjeringspartiene vi skal forhandle med, for å finne løsninger for et grønnere, mer solidarisk og rettferdig Norge i dagene fremover», står det i innledningen til SVs alternative statsbudsjett for 2022.

Klima står høyt på agendaen, og da er det olje- og gasselskapene som skal få svi.

Les også

Mener Støres klimamilliard nulles ut av andre kutt: – Det er jo ikke en milliard

Avgift

Blant forslagene til grønnere løsninger krever SV at det innføres en ny avgift for oljenæringen. Pengene fra denne avgiften skal gå til et grønt omstillingsfond.

Dette skal finansieres av olje- og gasselskapene, gjennom en omstillingsavgift på 160 kroner per 1000 kubikkmeter gass og 50 kroner per fat olje. Det vil ifølge partiet gi fondet en forventet beholdning på 21 milliarder kroner allerede i løpet av 2022. Dette kommer i tillegg til økt CO₂-avgift.

Avgiften skal finansiere grønn industri på norsk sokkel. Som havvind, hydrogen, grønn maritim skipsfart og karbonfangst- og lagring.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski viste til at en slik produksjonsavgift ble foreslått av klimaomstillingsutvalget, hvor både Ap, Høyre og Sp var representert.

Les også

Budsjett­forhand­lingene i gang på Stor­tinget

Utvalgets forslag

Og det er riktig at en omstillingsavgift ble foreslått av flertallet i utvalget. Men ifølge utvalget må «den nøyaktige utformingen av en omstillingsavgift utredes nærmere».

Og det klimaomstillingsutvalget foreslo, var ikke en avgift per produsert enhet olje og gass, men en avgift knyttet til de totale utslippene fra forbruket av olje og gass på for eksempel 100 kroner per tonn CO₂. Utvalget beregnet at dersom dette ble lagt til grunn, ville det kunne gi nettoinntekter på 8–9 milliarder kroner i året.

SVs forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes sa til VG at han mener at omstillingsfondet kan gjøre Norge konkurranseledende på utvikling av grønne næringer.

«I dag er vi i ferd med å bli akterutseilt på en del av de grønne næringene. Vi mener dette fondet kan frigjøre store midler som gjør at vi virkelig kan få fart på det grønne skiftet. Det kan være starten på en ny tid for Norge», sa han.

Les også

SVs budsjettforslag: Slik skal skattene opp

Pengeflytting

SVs forslag kan virke som en god idé i utgangspunktet, men det er også flere problemer med det enn at det ikke egentlig har forankring i klimaomstillingsutvalgets forslag.

For mens SV mener at de bruker mindre oljepenger i sitt alternative budsjett, er det ikke tilfellet. Det SV egentlig gjør med en ekstra produksjonsavgift på olje- og gass, er å foreslå fordekt oljepengebruk.

For hvis denne produksjonsavgiften innføres, leverer oljeselskapene tilsvarende mindre til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). I stedet går pengene rett inn på statsbudsjettet.

På denne måten omgås handlingsregelen, som sier at vi skal begrense oljepengebruken til 3 prosent. Oljepengebruken blir veldig mye høyere på statsbudsjettet på denne måten.

Som Venstres Sveinung Rotevatn sa: «Dette er bare en økning av oljepengebruken, forkledd som klimapolitikk.»

Les også

Thunberg om slutterklæringen: Bla, bla, bla

Pumpepriser

I sitt alternative budsjettet vil SV også ha høyere priser på bensin og diesel, sammenlignet med det Solberg-regjeringen foreslo. Ap og Sp har foreslått i sitt budsjett å kutte pumpeprisene, ikke øke dem.

Både Solberg- og Støre-regjeringen har forpliktet seg til å kutte Norges utslipp til 55 prosent av 1990-nivået. Og klima- og miljøminister Espen Barth Eide erkjente under klimatoppmøtet i Glasgow at den nye regjeringens forslag til statsbudsjett vil kutte mindre utslipp enn Solberg-regjeringens forslag.

Derfor sier SV nå at deres politikk vil føre til kutt på hele 70 prosent.

Men er det realistisk? Nei, mener NTNU-professor Espen Moe, som forsker på energipolitikk og fornybar energi.

«Jeg mistenker at de holder på med det samme som alle andre gjør, nemlig ’tenk på et tall’-leken», sa han til Nettavisen. Han la til at SVs politikk ikke gir Norge store nok utslippskutt til å nå klimamålet.

Partiets satsing på karbonfangst- og lagring får plusspoeng av professoren. Men samtidig er SV imot vindkraft på land, og havvind må ses på først og fremst som en industrisatsing fram mot 2030, ikke et klimatiltak, mener han.

Les også

På tide å brette opp ermene

Budsjettforhandlinger

Verken Ap eller Sp vil godta et forslag som betyr at oljepengebruken vil øke så eksponentielt.

De vil heller ikke godta et forslag som ikke sikrer forutsigbarhet for oljenæringen, som de begge vil utvikle og ikke avvikle. Det er grunnfjellet i den norske oljepolitikken.

Og SV utelukker også noe vesentlig. Nemlig at det er i industrien endringene skjer. Å tenke på et tall er vel og bra, men det å sørge for at det gjennom statsbudsjettet gis insentiver til omstilling, er viktigere enn å opprette et fond som i prinsippet fører til at den næringen som skal være med å utvikle de nye løsningene, heller må betale en ekstra avgift til staten i stedet for å bruke pengene på omstilling.

Så hva skjer dersom SV holder fast på disse klimakravene? Da kan det bli vanskelig for de tre partiene å bli enige om et statsbudsjett. Enten må SV fire på kravene, eller så må Støre-regjeringen se seg om etter andre samarbeidspartnere for å få flertall.

Publisert: