Rødgrønn seier, men hva nå?

KOMMENTAR: Vil Arbeiderpartiet klare overgangen fra å være et styringsparti med støtte fra andre til å bli et likeverdig parti i en ekte samarbeidsregjering?

Jonas Gahr Støre blir Norges nye statsminister.
 • Harald Birkevold
  Harald Birkevold
  Kommentator
Publisert: Publisert:

Stemningen på Arbeiderpartiets valgvake på Youngstorget var på grensen til ellevill da den første valgprognosen ble offentliggjort klokka 21 mandag kveld. Korona-meteren var ikke i nærheten av å bli overholdt da folk jublet, klemte hverandre og delte ut high fives.

Det blir regjeringsskifte. Det er en enkel konklusjon å trekke på grunnlag av de stemmene som er talt opp. Det er derimot ikke sikkert hva slags grunnlag en ny regjering vil ha i Stortinget.

Og Arbeiderpartiet vil måtte ta noen runder på kammerset for å justere partikulturen for en ny politisk virkelighet der det finnes et nytt tyngdepunkt til venstre for partiet og der det trolig ikke er realistisk, i alle fall i overskuelig framtid, å komme tilbake til gamle høyder med stemmetall på over 30 prosent.

Rødt vil etter alt å dømme havne over sperregrensa, og dermed komme inn med en gruppe på Stortinget for første gang. Men for Venstre, MDG og Kristelig Folkeparti vil valgnatten bli en thriller med neglebiting, kanskje helt til de aller siste stemmene er talt opp.

Jonas opp av asken

Det er et solid flertall for de partiene som ønsker regjeringsskifte. Og det ligger an til en historisk svak borgerlig blokk i Stortinget.

I Arbeiderpartiet er lettelsen selvsagt stor over at partiet ikke tar tapt så mange velgere som pessimistene fryktet. Over 25 prosent og landets klart største parti bærer bud om at partiet har ført en god valgkamp. I januar i år var det krisestemning og diskusjoner om lederskifte. Nå møtes Jonas Gahr Støre med ellevill jubel og trampeklapp fra oppglødde medlemmer.

Dette viser hvor fort det kan snu. Etter det bitre valgnederlaget i 2017, der oppløftende målinger tidlig på året ble avløst av fortvilelse på valgnatten, var det mange i partiet som nærmest avskrev Støre. I lokalvalgene i 2019 var det diskusjoner rundt om i landet om det ville være en fordel eller en ulempe om Støre kom på besøk for å hjelpe partiet. Den diskusjonen er borte vekk nå.

Hva vil skje nå?

Det er to hovedscenarioer for veien videre nå.

Enten får de tre partiene Ap, Sp og SV de 85 representantene de trenger for å ha flertall alene i Stortinget, eller så vil en slik regjering trenge hjelp av enten Rødt eller MDG for å få gjennom et statsbudsjett.

Uansett vil forhandlingene bli krevende.

For Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, har lenge sagt at han ikke har noe lyst til å sitte i regjering med SV. Og Sp ligger an til å gjøre et mye bedre valg enn de dystre målingene i august kunne tyde på. Rundt 14 prosent vil sikre Sp en stortingsgruppe som er mer enn dobbelt så stor som SVs. Den kjøttvekta vil Sp selvsagt forlange å få uttelling for, på SVs bekostning.

Alle skal ha sitt

I Ap er det en frykt for at Sp vil kreve å få reversert reformer i et omfang som Ap ikke kan være mer på. For eksempel gjenåpning av et stort antall nedlagte lensmannskontorer.

SV på sin side har krevd tydelig gjennomslag i forhandlingene, og dessuten skal et eventuelt forhandlingsresultat legges fram for medlemmene i en uravstemning. SV kommer til å sette mye inn på å få gjennomslag på sin store valgkampsak: En betydelig skjerpelse av skatten for dem med høyest inntekt. SV ønsker å gå mye lenger i den retningen enn både Ap og Sp. Ulikheten og utslippene skal ned, som partileder Audun Lysbakken sa det valgnatten.

Har gjort det før

Kan SV og Sp, som i store deler av valgkampen har opptrådt mer som politiske hovedmotstandere enn som potensielle allierte på rødgrønn side, klare å finne sammen likevel?

Svaret er trolig ja, for dette fikk de jo til i Jens Stoltenbergs andre regjering fra 2005 til 2013. Og begge partiene ønsker selvsagt å få innflytelse. Regjeringsdeltakelse er en garanti for innflytelse. Sv og Sp, som begge er imot norsk EU-medlemskap og EØS-avtalen, vet at dette er noe de bare må la ligge for å være med i en Ap-ledet regjering. Gahr Støres diplomatiske evner vil bety mye i de samtalene.

Det kan bli harde slag om formuleringene i klimapolitikken, men mye tyder på at rødgrønne regjeringskamerater vil kunne bli enige om hovedtrekkene i oljeskatten. Et annet potensielt smertepunkt kan asyl- og flyktningpolitikken bli.

Ap kan jo håpe på at diskusjoner mellom de tre partiene med SV til venstre og Sp til høyre vil ende med kompromisser som likner mye på Ap-politikk.

Vil MDG gi seg?

Rødt og MDG håper intenst på å kunne bryte sperregrensen og få inn mange flere på Stortinget enn de har i dag. Det kan fort hende at en ny regjering vil ha behov for støtte fra ett av de to partiene. Skulle dette skje, har partiene likevel valgt litt ulike strategier for hvordan de skal få innflytelse.

MDG har sagt at det er uaktuelt for dem å støtte en regjering som ikke sier nei til nye letelisenser på sokkelen, og de ønsker også en politisk vedtatt sluttdato for olje- og gassvirksomheten i Norge. Spørsmålet er om de vil prate seg ut av denne umulige posisjonen hvis de faktisk får muligheten til å få litt innflytelse.

Som mange vil huske, sa den daværende Venstre-lederen Trine Skei Grande i 2017 at det var uaktuelt å sitte i regjering med Frp, før hun i januar 2018 snudde 180 grader og gjorde akkurat det.

Rødt står på krava

Rødt på sin side har sagt at de ikke vil stille noen absolutte betingelser, men forhandle for å få politisk gjennomslag. Partileder Bjørnar Moxnes gir Støre valget mellom å gi Rødt noe eller å pådra seg en Rødt-gruppe i full opposisjon. Og dette budskapet gjentok da også partileder Bjørnar Moxnes på Rødts valgvake.

Arbeiderpartiet må nok, til tross for at partiet blir størst i Stortinget, belage seg på en ny virkelighet. Kan partiet, med sin inngrodde kultur som styringsparti, klare å venne seg til tanken på å være et parti som samarbeider, snarere enn å styre ved hjelp av støttepartier?

Publisert:

Stortingsvalget 2021

 1. Miljø­partienes gode olje­plan 2025

 2. Lekkasjene tyder på tynn suppe

 3. Mellom barken og Vedum – fiasko for Støre?

 4. Unio ut med kravliste til regjeringsmakkerne Støre og Vedum

 5. Sonderingene fortsetter med forsterket mannskap

 6. Har kristelighet, mangler folke­lig­het

 1. Stortingsvalget 2021
 2. Politikk
 3. Stortingsvalget 2021
 4. Kommentator Harald Birkevold