Advarer Trump mot alenegang og proteksjonisme

Forsvarsministeren advarer USA mot alenegang og fremmedfrykt, men Høyre strekker samtidig ut en hånd til vår viktigste allierte. Partiet tar sjansen på å irritere Russland ved å gå inn for mer forhåndslagring av materiell.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har en høyt stjerne i Høyre. Hun vil pøse på med milliarder til Forsvaret de neste årene. Men det vil Ap også.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide fikk mye applaus på Høyres landsmøte på Gardermoen, kanskje mest applaus av alle hovedtalerne med unntak av partiets levende guddom Kåre Willoch, da hun redegjorde for arbeidet med å styrke Forsvaret og politiet.

Hovedbudskapet fra Søreide når det gjelder Forsvaret er også en flengende kritikk av arbeidet som ble gjort under den rødgrønne regjeringen, som ifølge ministeren var en åtte år lang nedbygging av forsvaret.

Refser Trump

Og hun kom med en uvanlig sterk kritikk av Norges viktigste allierte, USA.

«Alenegang, proteksjonisme og fremmedfrykt har aldri gjort noe land sterkere», sa hun, med adresse til Donald Trump og til diverse Nato-land som for tiden driver med nasjonal selvhevdelse og nasjonalisme, og tilsvarende skepsis til overnasjonalt samarbeid. Landsmøtet svarte med sterk og langvarig applaus.

Statsråden lovet massive investeringer i norsk forsvarsevne, særlig i nordområdene og særlig i form av materiell, våpensystemer og reservedeler. Dette er i tråd med den nye strategien til Nato, som etter flere tiår med fokus på operasjoner utenfor Europa skal konsentrere seg mer om forsvar av eget territorium.

Nato famler etter svar

Nye milliarder til Forsvaret

Høyre vil beholde den allmenne verneplikten, selv om den i praksis er nokså uthulet av lavere etterspørsel etter rekrutter. Dagens budsjetter, og de økningene som er foreslått, gir ikke rom for en sterk økning av antall soldater. Det er snarere snakk om investeringer i materiell, som sagt.

Et av de mest sentrale punktene i forsvarspolitikken vil være spørsmålet om å konkretisere hvor mye penger Norge skal sette av til Forsvaret i årene som kommer. Avtalen vår med Nato forutsetter egentlig at Norge skal bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på Forsvaret. Vi er ikke verst i Nato-klassen, men likevel langt fra å ha oppfylt denne forpliktelsen.

Flere USA-lagre

Høyre, som Arbeiderpartiet, har merket seg truslene fra Trump-administrasjonen om at land som ikke blar opp, vil merke konsekvensene i form av mindre støtte fra USA. Dermed ligger det an til at landsmøtet lørdag kveld vil vedta at 2-prosentsmålet skal oppfylles «på sikt». Men det spørs om tålmodigheten i Det hvite hus og Pentagon er stor nok til at dette er godt nok.

Dermed kan Stortinget forberede seg på at det kan komme forslag om tilleggsbevilgninger, dersom situasjonen tilspisser seg.

Høyre strekker også ut en hånd til USA, og risikerer å pådra seg ytterligere vrede fra våre russiske naboer, ved å gå inn for å tillate ytterligere forhåndslagring av amerikansk forsvarsmateriell i Norge.

Publisert: