Fellen med alternative medisinske forklaringsmodeller

GJESTEKOMMENTAR: Vi vet at svært mange mennesker med alvorlige sykdommer tyr til alternativ behandling. Det kan koste dyrt.

Alternativ behandling i tillegg til konvensjonell medisinsk behandling kan være en tabbe, viser det seg.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Når man får en alvorlig diagnose som krever massiv og hard behandling, blir man gjerne pepret med gode og ikke fullt så gode råd fra omgivelsene. Og det er lett å gå seg vill når man skal manøvrere i jungelen av løsninger som er på markedet.

Mange tenker at det kan da ikke skade å helgardere seg og prøve flere ting på en gang. Men er det virkelig sant, at det ikke kan skade?

Dårligere overlevelse

Forskere ved Yale School of Medicine undersøkte overlevelsen til kreftpasienter med fire vanlige kreftformer som kan kureres. Alle pasientene hadde mottatt minst én form for konvensjonell kreftbehandling, som kjemoterapi («cellegift»), stråling, operasjon eller hormonterapi. Så ble pasientene delt i to grupper. I den ene gruppen var de som holdt seg til kun den konvensjonelle kreftbehandlingen. I den andre var pasienter som i tillegg benyttet alternativterapi. Som ble definert som behandling som ikke var utført av autorisert helsepersonell med metoder som ikke var bevist å ha noen effekt i kreftbehandling.

De fant at pasienter som kombinerte konvensjonell og alternativ medisin, hadde en klart lavere sjanse for å overleve enn pasienter som holdt seg til den konvensjonelle kreftbehandlingen.

Avviser eller utsetter behandling

Men faren lå ikke i alternativbehandlingen i seg selv. Problemet lå i at mange av disse pasientene utsatte eller takket nei til den konvensjonelle kreftbehandlingen legene anbefalte. Og det var her den økte dødsraten kom inn. Alternative behandlingsformer i seg selv var hverken skadelige eller til hjelp i overlevelsen, men mange som tyr til dem, velger bort hele eller deler av den konvensjonelle kreftbehandlingen. Eller de prøver noe annet først og utsetter konvensjonell behandling i håp om at alternativene skal få dem friske. Når det ikke går, har de kastet bort tid før de setter i gang med den behandlingen som faktisk beviselig fungerer.

Noen ganger har det blitt for sent.

Et annet syn på sykdom

De som velger bort konvensjonell behandling, er ofte høyere utdannet og bedre økonomisk stilt. Det er rimelig, ettersom alternative behandlingsformer ofte er dyre. Men det viser også at det ikke er mennesker som er dummere enn andre.

Men hvorfor velger de å droppe konvensjonell behandling?

En av grunnene kan ligge i at alternativbehandlere formidler et annet syn på sykdom enn konvensjonell medisin, som vi har sett i en del presseoppslag i det siste med kritikk av alternativutøvere. Som «sjaman» Durek Verrett, som mener vi selv påfører oss kreft, og at å fokusere på sykdommen gjør at vi har mindre sjanse til å overleve. Eller en forfatter av en bok om sellerijuice, som hevder at denne juicen kan fikse alt fra Alzheimers til autoimmune sykdommer. Begge hevder at de ser etter den underliggende tilstanden som fører til sykdom, en påstand som går igjen blant alternativutøvere.

Også leger involvert

Et problem er at denne teorien har blitt adoptert av en rekke private helseklinikker i Norge og ellers i verden som også har leger ansatt. Her utøver leger enten selv alternativterapi eller samarbeider med alternativterapeuter. Det som går igjen, er påstander om at konvensjonell medisin bare behandler symptomer, men ikke kommer til roten av problemet. Derfor må det «underliggende» problemet behandles.

Disse klinikkene spiller på nettopp denne ideen om helse og sykdom. Balderklinikken er en av disse behandlingsinstitusjonene. De promoterer seg selv med at de vil «finne de grunnleggende årsakene til sykdom, ikke bare behandle symptomene».

En annen er Funksjonellmedisinsk institutt, som skriver at «når det er en ubalanse i systemet, sender kroppen din signaler. Lete etter årsaken, behandle den underliggende forstyrrelsen, og gjenopprette balansen er viktigere enn bare å behandle symptomene».

Behandlingen innen funksjonell medisin går ofte ut på diettendringer og ekstremt høye doser av c-vitamin injisert på et legekontor. Det gjelder også for alvorlige sykdommer som kreft. Det er ikke noe forskningsmessig belegg for at det hjelper. Derimot kan det utsette livreddende behandling.

Feilinformasjon

Ideen om at vitenskapelig medisin ikke behandler årsaken til sykdommen, men bare symptomene, er også feil. Da jeg ble syk med akutt nyresvikt for et år siden, var jeg gjennom endeløse intervjuer og prøver og undersøkelser før legene kunne behandle meg. De måtte først finne den underliggende årsaken. Som viste seg å være en alvorlig autoimmun sykdom. Så fikk jeg behandling og medisiner tilpasset det. Ikke bare for å stoppe symptomene, men for å stoppe sykdommen.

Alternativ medisin, inkludert den som utøves av leger innen funksjonell medisin, tilbyr tilsynelatende den enkelte pasient å være mer proaktiv i egen helbred. Noe som passer med vår moderne tro på at vi selv må ta aktivt grep i livet og helsen vår. Problemet er at det ikke funker for alvorlig sykdom. Og at flere dør fordi de har klippetro på kvasimedisinske modeller.


«Jeg har langsomt begynt å godta at jeg trenger hjelp uten å føle meg flau hele tiden. […] Jeg setter derimot ikke mer pris på de små tingene enn før. […] Livet er slitsomt nok som det er», skriver Audhild Skoglund.
Publisert: