Er «god takt og tone» nok til å regulere politikere og toppbyråkraters overgang til investor- og eiendomsbransjen?

GJESTEKOMMENTAR: Er vi sikre på at kommunen er uavhengig og nøytral? Det er ikke tilfeldig at toppolitikere og byråkrater i mektige posisjoner blir hyret av utbyggere, investorer og eiendomsutviklere.

Neppe tilfeldig: Eiendomsinvestor Alfred Ydstebø (i midten) har rekruttert assisterende rådmann i Stavanger Per Haarr (t.h.) til Base Gruppen. Tidligere Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø er hyret som investeringsdirektør i det rivaliserende Ertvaag-selskapet Camar.
  • Kristin Hoffmann
    Kristin Hoffmann
    Journalist og forfatter, Stavanger
Publisert: Publisert:
  • I Klepp blir avtroppende Høyre-ordfører Ane Mari Braut Nese eiendomsutvikler i Øster Hus. Hun fortsetter som sentral kommunepolitiker med vervet som gruppeleder for Høyre, og som fast medlem av formannskapet.
  • I Stavanger går Høyre-ordfører Christine Sagen Helgø til investorbransjen etter ordførerjobben. Hun blir direktør i investeringsselskapet Camar.
  • 1. september sluttet assisterende rådmann Per Haarr som toppbyråkrat i Stavanger kommune. Han går inn i styret til Base. Der blir han også rådgiver og konsulent.

Ingen regulering

icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

«For oss som jobber i sfæren mellom det offentlige og private vil hans bakgrunn og erfaring tilføre oss mye», uttaler konsernsjef Alfred Ydstebø i Base på egen nettside. I Base skal Per Haarr blant annet utføre oppdrag innen samfunns- og myndighetskontakt. Det er altså rimelig å tro at den nye jobben vil innebære forhandlinger med administrasjonen i kommunen.

Samhandling og kontakt med gamle kolleger er det ingenting i veien med. Det er heller ikke feil å være forhenværende ordfører med et bredt politisk nettverk og ny jobb. Det problematiske er at det for kommunene ikke finnes noen lov som regulerer overgangen fra politikk og byråkrati til annen virksomhet. Dermed er det ingen regler som sikrer at innbyggernes tillit til forvaltningen ikke svekkes, eller at kommunens interesser i et forhandlingsforhold ikke blir skadelidende.

«God takt og tone»

– Vi har ikke yrkesforbud for personer som har vært offentlig ansatt om de vil over i jobber som ikke er offentlige, svarte rådmann Per Kristian Vareide da Aftenbladet spurte om Per Haarr ville bli ilagt karantene.

– Er det for eksempel saker som er unntatt offentlighet som han har kjennskap til, da vil han også ha taushetsplikt selv om han ikke lenger er offentlig ansatt, framholdt rådmannen (som nå har stillingstittelen kommunedirektør).

–Jeg er trygg på at vi vil ha en forsvarlig saksbehandling, at han er tydelig i sin rolle og at dette skjer på en transparent måte. Her må vi bruke klokskap og ha god takt og tone. Jeg er overbevist om at han vil ha et etisk bevisst forhold i sin kontakt med Stavanger kommune, la Vareide til.

Svært uheldig

Kan vi så ha tillit til at den kommunale forvaltningen er uavhengig og nøytral?

For politikere og ansatte i statsforvaltningen er det ikke nok med «god takt og tone». Der er regelverket for overganger klart. Det er nedfelt i lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte (karanteneloven). Dermed blir spørsmålet om det er greit at byråkrater og politikere i kommunen som går til annen virksomhet, ikke på samme måte er regulert.

Når jeg spør Jan Fridthjof Bernt, professor i juss ved Universitetet i Bergen, karakteriserer han det som svært uheldig at et tilsvarende regelverk ikke gjelder for verken kommunen eller fylkeskommunen.

– Så vidt jeg kan se er dette et større problem i lokalmiljøene, og særlig i kommunene, enn på statlig nivå. Når ressurspersoner trer inn og ut av ulike roller innen politikk og forvaltning, kan det lett oppstå problemer. Dels fordi det kan oppstå spørsmål om inhabilitet, og fordi dette kan svekke den allmenne tilliten til at saksbehandlingen er objektiv og upartisk, og at ikke noen private interesser har særlige fordeler ved at de har tilgang til «innside-kunnskap» om saksbehandling og vurderinger i kommunale organer, sier han.

Les også

Per Sandberg trues med inndragning etter karantenebrudd

Sikre tillit

Hva er så karanteneloven nødvendig for?

«[…] det er viktig å sikre at innbyggernes tillit til forvaltningen ikke blir svekket, eller at statens interesser i et forhandlings- eller samhandlingsforhold ikke blir skadelidende. […] Hensikten med å innføre regler om karantene og saksforbud, er å sikre innbyggernes tillit til at forvaltningen er nøytral og uavhengig i forhold til eksterne aktører. […] Arbeidsgiver må derfor vurdere om det for enkelte stillinger må innføres en karanteneklausul ved inngåelse av arbeidskontrakt», heter det i de etiske retningslinjer for statstjenesten.

«Reglene skal også bidra til å avverge risiko for at en bestemt virksomhet, gjennom ansettelse av en tidligere statsansatt, får uberettigede konkurransefortrinn», står det videre.

Neppe tilfeldig

For eksempel kan en se for seg en konkret forbindelse mellom den ansattes tidligere ansvar eller oppgaver i kommunen og interessen til den kommersielle virksomheten. Innbyggerne skal være trygge på at avgjørelser ikke blir påvirket av hensyn som er saken uvedkommende. Men i kommunene må innbyggerne sette sin lit til at noens klokskap, tydelighet og gode takt og tone er nok.

Er det godt nok med åpenhet og etisk bevissthet? Sannsynligvis ikke. Det er heller ikke tilfeldig at utbyggere, eiendomsinvestorer og tomteutviklere vil ha forhenværende politikere og byråkrater med erfaring fra og kontakter i forvaltning og politikk. Mektige samfunnsaktører og lobbyister har mange interesser å påvirke administrasjonen til å gå god for, og politikerne til å gjøre vedtak om.

Publisert: