• Marianne Chesak (Ap) er fortsatt favoritt til å bli fylkesordfører, men da må hun beholde støtten fra sentrumspartiene. Jarle Aasland

Chesak er favo­ritt i åpen ordfø­rerkamp

KOMMENTAR: De to største partiene taper terreng, men Ap er fortsatt størst i fylket. Partiets listetopp Marianne Gudmundson Chesak er favoritt til å ta over som fylkesordfører.