Den nye jarlen av Nidaros

KOMMENTAR: Trond Giske har klart å lage sitt eget protest­parti inne i partiet. Tar han snart over hele konge­riket?

Trond Giske har klart å lage et parti inne i partiet, Nidaros sosial­demokratiske forum.
Publisert: Publisert:
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Han ble regnet som en slu maktpolitiker som hjalp fram handelsplassen som vokste fram ved utløpet av Nidelva, det som ble Nidaros.

Skaldene roste ham. Han var på linje med det trønderske bondesamfunnet.

Ved dyktighet og hell vant han herredømme over mesteparten av det norske riket, etter at det nye norske riket delvis gikk i oppløsning da Harald Hårfagre døde rundt 930.

På slutten av 900-tallet var det Håkon jarl som karet til seg makten i Trøndelag. Skal den neste bli Trond Giske? Er han den nye jarlen av Nidaros?

Les også

Ap’s indremedisinske krise

Nidaros

Da Giske overtok ledelsen i Nidaros sosialdemokratiske forum i fjor, hadde lokallaget fra Trondheim bare 16 medlemmer. Nå har det over 2000 medlemmer.

Nidaros sosialdemokratisk forum er et partilag under Trondheim arbeiderparti. Men blant medlemmene er godt over 800 fra hele Norge.

Man trenger altså ikke å bo i Trondheim for å være med i Trond Giskes Nidaros. Og det har flere nå reagert på. For med dagens vedtekter i Ap har disse nye medlemmene like stor innflytelse på lokalpolitikken og fordeling av maktposisjoner i Trondheim som Ap-medlemmer som bor i kommunen.

Slik vedtektene er nå, beregnes antallet representanter fra et lokallag ut fra antallet registrerte medlemmer ved siste årsskifte. Dette er uansett om de har adresse i kommunen, fylket eller et annet sted i landet.

Dersom Giskes lokallag tiltrekker seg nye medlemmer like raskt som det har gjort til nå, vil det kunne føre til at Nidaros får mer enn halvparten av det totale antallet medlemmer i Trondheim Ap ved årsskiftet. Da vil Giskes lokallag kunne få rent flertall på alle møter i Trondheim Ap neste år.

Det vil også få følger for landsmøtet til våren. Nå er det slik at antall delegater beregnes ut fra antallet medlemmer i fylket. Og dersom vedtektene ikke endres, vil Trøndelag Ap’s delegasjon øke betydelig fordi folk fra hele landet melder seg inn i Nidaros.

Les også

Ap får rekordlave 16,9 prosent i ny måling – Høyre er dobbelt så stort

Er det egentlig et reelt
lokallag når store deler
av medlemmene ikke er
interesserte i lokalpolitikk?

Endre vedtekter?

I andre partier er det regler for at man må bo i samme kommune som det lokallaget man er medlem av. Flytter man til en annen kommune, må man som regel bytte lokallag. Det gjelder ikke i Ap.

Ingen andre lokallag har så mange medlemmer bosatt utenfor kommunen at det tidligere har blitt sett på som et demokratisk problem.

Styret i Trøndelag Ap har derfor kommet med et innspill til et nasjonalt utvalg i partiet om å endre vedtektene, for å sikre lokaldemokratiet.

Styret i Giskes eget fylkeslag har selv foreslått å begrense mulighetene for at medlemmer fra et geografisk sted i Norge skal kunne bestemme politikken til Ap lokalt et helt annet sted i landet.

Utvalget skal levere sin innstilling til sentralstyret innen 1. desember.

På Dagsnytt 18 sa Giske nylig at ingen av de nye medlemmene fra andre deler av landet har meldt seg inn i Nidaros fordi de bryr seg om lokalpolitikken i Trondheim. De bryr seg om at Nidaros har løftet de sosialdemokratiske verdiene og sakene.

«Det er ikke i nominasjonsprosesser at vi skal ha fokuset vårt, og vi kommer til å støtte det som nominasjonskomiteen, forhåpentligvis enstemmig, kommer fram til», har Giske sagt. Han sier at Nidaros er et lag som er mer opptatt av ideologi og store linjer. De er interesserte i nasjonale saker.

Så hva er da meningen med et lokallag som Nidaros? Er det egentlig et reelt lokallag når store deler av medlemmene ikke er interesserte i lokalpolitikk?

Les også

De gamle er eldst

Et parti i partiet

På Facebook-siden til Nidaros sosialdemokratiske forum skriver av de nye medlemmene i partilaget som ikke er fra Trondheim, at det burde være mulig å melde seg inn i bare Nidaros, og ikke Ap sentralt.

«Mange med meg melder seg inn i Nidaros, fra alle kanter av landet, som protest mot Støres «arbeiderparti», og som støtte til Trond Giskes fornuftige sosialdemokratiske politikk», skriver det nye medlemmet.

Dette er en svært god illustrasjon på det som holder på å skje. For Nidaros er mer et protestparti mot Ap, inne i partiet. Giskes argumentasjon er at det er «tullete» å nekte folk som ellers ikke hadde engasjert seg i politikk, å være med i hans lokallag.

Men det er lettere for Giske å bygge makt fra innsiden av Ap, heller enn å starte sitt eget parti. Og det er vedtektene i partiet som gjør dette mulig.

Spørsmålet er om ledelsen bare vil sitte og se på at dette skjer, eller om det vil tvinge Giske til å faktisk starte sitt eget parti på utsiden av Ap. Da vil han i tilfelle ta med seg en rekke nye, sårt trengte Ap-medlemmer som i dag er der bare på grunn av ham og Nidaros.

Les også

Den aktive næringspolitikken

Enden på visa?

Vil partiet ta Giske inn i varmen igjen? Det er heller tvilsomt, for det er sterke krefter i partiet som ikke ønsker ham der.

Da Ap’s krisemåling var tema under Debatten på NRK, sa AUF-leder Astrid Hoem at hun mener Giske er en del av årsaken til Ap-krisen. Det er hun ikke alene om. Det sa også statsminister Jonas Gahr Støre seg enig i på Politisk kvarter i NRK morgenen etter.

Så er dette et spill fra Giske for å få makt i Ap, for å ta over makt i partiet, eller bruker han partiet til å bygge sitt eget parti? Det vet bare Giske.

For Håkon jarl endte det ikke godt. Ifølge sagaen var han en skjørtejeger, som skapte seg mange fiender blant mektige folk. Trønderne reiste seg mot ham etter at han gikk fra å være en av folket til å bli enehersker.

Hvor mye makt ledelsen i Ap tør og vil bruke overfor Giske vil vise hvordan det ender for ham.

Publisert: