Mossiges torpedo

GJESTEKOMMENTAR: Aps gruppeleder i Stavanger, Dag Mossige, har satt fyr på Stavanger-samarbeidet med sitt utspill om at Sp må ut av regjering. Et innfall en lørdags morgen kan svekke Kari Nessa Nordtuns allerede mikroskopiske sjanser for å få gjenvalg.

Jeg tror ikke Dag Mossiges utspill vil bidra til at Sp bytter side etter valget. Men det skaper en støy og usikkerhet som ordføreren sikkert fint kunne greid seg uten når hun starter den bratte oppoverbakken mot gjenvalg 11. september.
  • Trond Birkedal
    Trond Birkedal
    Skribent
Publisert: Publisert:
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

På Rogaland Aps årsmøte forrige helg tok Mossige til orde for at regjeringssamarbeidet med Sp er en viktig årsak til Aps elendige målinger. I Senterpartiet ble utspillet møtt med sjokk og skuffelse, og saken settes på dagsordenen på et kommende styremøte.

Aps problemer kan ikke overdrives

At Ap seks måneder før valget har en måling på 15,5 prosent, er såpass historisk og dramatisk at det er vanskelig å finne dekkende nok ord til å beskrive alvoret. For oss utenforstående er det åpenbart at absolutt alle steiner må snus, inkludert både å diskutere regjeringssamarbeidet, politisk retning og personell. Rogaland Aps representant i partiets valgkomité, de som skal innstille på ny ledelse, Frode Fjeldsbø, har fått med seg noen signaler fra sitt eget fylkeslag. Vi vet at fylkeslaget vil ha Hadia Tajik som nestleder, og vi kan trygt anta at de ikke nødvendigvis mener at det står i motsetning til også å ha Tonje Brenna som nestleder.

Jeg legger til grunn at fylkeslaget er komfortable med begge som nestledere, både fordi det sikrer Tajik inn i ledelsen og fordi Brenna åpenbart er dyktig og en del av partiets fremtid. Da er det ikke et stort offer å bytte ut dagens nestleder, Bjørnar Skjæran. Dersom vi også antar at fylkeslaget har fredet Støre foran landsmøtet, står vi i en situasjon hvor det er umulig for partisekretær Kjersti Stenseng å fortsette, rett og slett fordi det må være 50 prosent av hvert kjønn i ledelsen. Med to kvinnelige nestledere og en mannlig partileder, betyr det at Stenseng må byttes ut med en mann. Spørsmålet er om oppslutningen om denne løsningen har støtte utover Rogaland Ap.

Innfall en lørdags morgen

Dag Mossige har vært gruppeleder i Stavanger Ap siden 2019, og han var nestleder i perioden 2015–2019, først under Cecilie Bjelland, så under sjefen sjøl, Kari Nessa Nordtun. Han er en dyktig retoriker, har ofte gode analyser og er ikke fastlåst i gamle partidogmer. Mossiges utspill var ikke forankret i noen av partiets organer. Det var ikke drøftet på styremøte, gruppemøte eller, for den saks skyld, blant ledelsen på rådhuset. Ordføreren ble informert om at han kanskje kom til å si noe om samarbeid, men det konkrete budskapet og tydeligheten i det bestemte han seg først for da han våknet samme dag som fylkesårsmøtet begynte.

Mossiges hovedbudskap var at det er feil for Ap å samarbeide med et annet parti i en regjering som ikke har flertall. Argumentasjonen er at man først skal bruke tid på å bli enige internt i regjeringen, så må man til Stortinget og forhandle med SV, noe som setter enigheten i regjeringen i fare. Ap må forhandle to ganger, noe som svekker styrken til partiet. Mossige mener derfor at Ap enten bør regjere alene og søke støtte fra sak til sak i Stortinget, eller at SV bør tas inn i regjeringen slik at det blir en flertallsregjering. Det er i utgangspunktet en ukontroversiell analyse som gir mening. Analysen er også en kraftig kritikk av Støres lederegenskaper, siden han ikke greide å samle tidenes største rød-grønne flertall til å bli en styringsdyktig flertallsregjering.

Problemet oppstår når det kommer fra gruppelederen i en av landets største byer – der han selv samarbeider med Sp. Mossige mener selv det er uproblematisk å skille mellom samarbeidet med Sp i Stavanger og samarbeidet med Sp i regjering. Og han understreker at han trives med å samarbeide med Sp her lokalt.

Senterpartiets sjokk og skuffelse

I Senterpartiet oppleves dette helt motsatt. Ingen av de lokale Sp-toppene ble varslet om utspillet på forhånd, og ingen av dem har fått en direkte forklaring av Mossige umiddelbart etter. Sp opplever ikke at det er vanntette skott mellom Stavanger Sp og Regjerings-Sp, og de interne reaksjonene lokalt har vært til dels sterke. I Stavanger Sp beskrives utspillet som et bakholdsangrep som ble møtt med sjokk og skuffelse internt. Det reageres på at Mossige brukte reversering av kommunereformen som eksempel, og at det som for Sp er en viktig sak om desentralisering og folkemakt, blir latterliggjort og bagatellisert og redusert til et spørsmål om kjeks til de pårørende på sykehuset.

Mossiges utspill tolkes av lokale Sp-ere som et desperat forsøk på å flytte oppmerksomheten fra Aps interne krangling og over på Sp, altså en klassisk drittpakke for å få mindre oppmerksomhet om egen elendighet. Det rapporteres fra Sp-hold at dette ene utspillet har redusert entusiasmen kraftig for det lokale samarbeidet med Ap – og stemningen beskrives som lunken. På neste styremøte skal utspillet diskuteres, og det utelukkes ikke at dette blir en viktig sak som er med i vurderingen av hvem Sp skal samarbeide med i neste periode.

Jeg tror ikke utspillet i seg selv vil bidra til at Sp bytter side etter valget. Men det skaper en støy og usikkerhet som ordføreren sikkert fint kunne greid seg uten når hun starter den bratte oppoverbakken mot gjenvalg 11. september.

Publisert: