• Samfunnet vil være avhengig av at flere kvinner jobber heltid, både opp i årene og mens de har barn hjemme, konstaterer Tina Bru. NTB Scanpix

Verdien av kvinner i arbeid

GJESTEKOMMENTAR: Egentlig har vi ikke noe valg, for vår fremtidige velferd avhenger av at flere kvinner jobber heltid.