• «Veganerne lar seg styre av følelser, hører vi ofte. Men er det egentlig slik? […] Veganernes valg er i det store og hele gjennomtenkt og rasjonelt», skriver Jørg Arne Jørgensen. NTB scanpix
    Galleri

Veganere – den perfekte fiende

GJESTEKOMMENTAR: Det er mer bekvemt å idiotforklare veganere enn å ta stilling til de viktige problemstillingene de reiser.