• Rektor Marit Boyesen heldt ein god tale på årsfesten til Universitetet i Stavanger måndag, om aukande polarisering og veksande mistillit til vitskap og akademia. Men ho heldt talen på engelsk. Mari Løvås/Universitetet i Stavanger
    Galleri

Tom Hetland: Not my university

KOMMENTAR: Universitetet i Stavanger snakkar ikkje lenger norsk når dei inviterer gjester frå lokalsamfunnet til feiring.