• Forbud og levekår på Storhaug. Line Jensen i salen, søster Ida Kristin Jensen leier islandshesten. Et skilt kan true et av bydelens barne- og ungdomstilbud. (Foto: ANDERS MINGE) Anders Minge

Hold your horses!

GJESTEKOMMENTAR: Når regelryttere i kommunen vil til livs leieriding for unger på Storhaug, må en spørre hvor mye millionbruken på bedre oppvekst og nærmiljø betyr. «Små ting er ikke alltid småting».