• En sjaman på Equador-sida av Amazonas gjennomfører ein seremoni, ruspåverka av plantebrygget ayahuasca. Slikt blir det òg urfolksturisme av. Ammit Jack, Shutterstock/NTB Scanpix

Dei edle ville

GJESTEKOMMENTAR: Siv Jensen i indianarkostyme vekte sterke reaksjonar og blei debattert i alle media. Men ein ting gløymde ein å snakka om – sjølve urfolka og deira kultur.