• Det må meir enn eit under til, skal ein samtale med denne mannen bli ein dialog. Skjermdump frå shamandurek.com

Kyrkja og den autoritære sjaman

KOMMENTAR: Kyrkja må ta avstand til autoritær maktutøving mot enkeltmenneske. Difor bør Biskopen seia nei til sjaman Dureks førestilling i St. Petri.