Hvorfor snakker ingen om heldagsskole lenger?

Ikke før vi har lagt vinterferien bak oss, må vi begynne på sommerferie-kabalen. Hvorfor snakker ingen om heldagsskole lenger?

Mens noen var på vinterferie, satt andre klar ved tastaturet for å sikre seg plass til poden på ferieklubb.
 • Camilla Bjørheim
  Camilla Bjørheim
  Journalist
Publisert: Publisert:

– Skal dere melde han på Kongesommer? Påmelding åpner mandag, sier en nabo rett før vi ønsker hverandre god vinterferie.

Noen dager senere strever vi oss innover Hønedalen med litt for glatte ski og altfor tjukke vinterbukser. Sommerferie er det siste jeg tenker på.

Det skal vise seg å være en tabbe. For mens vi kokte kakao og smurte matpakker, satt andre foreldre klar ved tastaturet og sikret seg plass på Kongesommer – Sandnes kommunes ferieklubb for barn som har sluttet på SFO, men er for små til å gå alene hjemme i ukevis.

Etter et kvarter, var den første av 15 ferieklubber utsolgt. Innen en halvtime var det fullt på ytterligere tre. Nå er det kun ledig i uke 26. På Forsand.

Stavanger kommunes ferietilbud åpnet for påmelding denne uken. Før folk rakk å uttale feilstavelsen Fiks Ferigge Ferie, var plassene utsolgt.

Ferieklubbene i både Stavanger og Sandnes ble utsolgt på kort tid.

Ferie og jobb går ikke opp

Hvis du jobber fulltid, har du om lag 230 arbeidsdager i året. Ungene våre har 190 skoledager – eller 40 flere fridager enn foreldrene.

Når sommerferien nærmer seg, går mange familier derfor inn i et mange ukers komplisert logistikk-maraton som involverer naboer, venner, besteforeldre, ferieklubber og fandens oldemor. Og planleggingen – den starter som sagt allerede i vinterferien.

For å få kabalen til å gå opp, er man avhengig av å ha god råd eller stort nettverk.

Hørte jeg noen si valgfrihet for familiene?

Misforholdet mellom barn og voksnes ferie hadde vært lettere å godta – og organisere – om ungene i hvert fall var på skolen hele dagen ellers i året. Men heldagsskole har forsvunnet fra vokabularet til politikerne, og skoledagen til de minste er fortsatt ferdig midt på dagen.

Ingen partier på Stortinget er nå for heldagsskole.

Ap luket heldagsskole ut av programmet i 2013. Nå følger SV etter. Partiene vil ikke vil tvinge barn til å være lenger på skolen, men heller øke kvaliteten på den frivillige SFO. Ap og SV tar også til orde for å senke prisen på SFO.

Flott det, for SFO er dyrt. Samtidig varierer tilbudet stort. Riktignok har regjeringen nå en nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen på høring, men inntil videre er det få føringer til innhold og heller ikke krav om pedagogisk personell i SFO.

Men siden de færreste ønsker å sende 5–7-åringer hjem til tomt hus klokka 12.30, betaler de 30.000 kroner for SFO-opphold etter skoletid.

Hørte jeg noen si gratis-skole?

SFO ikke helt valgfritt

Høyre og KrF snakker ofte om familiers valgfrihet i sine festtaler. Men i realiteten er det få som kan velge å gå hjem fra jobb klokka 12.30, eller å ta åtte ukers sommerferie. De fleste familier ty til SFO. I 2020 gikk henholdsvis 82 og 76 prosent av 1.- og 2.-klassingene på SFO.

Samtidig oppga i 2018 en tredjedel av dem som ikke velger SFO, at pris er årsaken. Ikke helt valgfritt å velge bort altså, selv om mange kommuner har gratis-SFO til dem med lavest inntekt.

Mange hadde nok foretrukket at timene på SFO heller inngikk i en heldagsskole, gjerne med fysisk aktivitet, praktisk arbeid og leksearbeid, slik SV foreslo at heldagsskolen burde se ut for et par år siden.

Også Stoltenberg-utvalget anbefalte i 2019 heldagsskole for 1.–4. trinn. Utvalget, ledet av Camilla Stoltenberg, kom til at heldagsskole vil bidra til å utjevne kjønnsforskjeller og sosiale forskjeller. Anbefalingen var blant annet at barna gjorde lekser og hadde mer fysisk aktivitet og frilek i løpet av dagen. Dette ville koste 8,1 milliarder kroner, mente utvalget.

Til sammenligning er utgiftene på statsbudsjettet på 1515 milliarder kroner, hvorav de største utgiftsområdene er ytelser fra folketrygden, som pensjoner, sykepenger og dagpenger.

Flere må i jobb

Skal vi beholde velferdsgoder som sykepenger og pensjoner i framtiden, er vi avhengige av at enda flere av oss jobber og betaler skatt som kan finansiere godene. Forklaringen er at veksten i andelen eldre øker mer enn veksten i gruppen av arbeidsdyktige.

I Perspektivmeldingen 2021 heter det at høy sysselsetting også er viktig for å fremme inkludering og redusere inntektsulikhet. I samme melding heter det behovet for arbeidskraft i helse og omsorg kan vokse med nesten 260.000 årsverk fram mot 2060. Forklaringen er den samme: eldrebølgen.

Flere må altså velge seg et yrkesliv i helsesektoren, og flere må jobbe fulltid, skal ting gå i hop.

Da er det lett å tenke på kvinnene, ettersom om lag 35 prosent av sysselsatte kvinner fortsatt jobber deltid, og 83 prosent av sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning er kvinner.

Erna og Høyre tenker også på kvinnene, som de vil både skal jobbe mer og få flere barn. Da bør de i det minste sørge for at hele skoledagen er gratis for alle familier.

Les også

 1. Fiks Ferigge ferie og Konge­sommer utsolgt, men det er ennå håp

 2. SFO i Stavanger er dyrere enn i Sandnes. Det liker Ap dårlig

 3. Sjekk hva SFO koster i din kommune

 4. Flere skal få hjelp inne i klasserommet

 5. Hå-buen dropper SFO, 3 av 4 barn går hjem etter skolen

Publisert:

Kommentator Camilla Bjørheim

 1. – Ungene våre har 190 skoledager – eller 40 flere fridager enn foreldrene

 2. – Jeg har satt en ny rekord. Det må på Face, nå!

 3. «Når bomringen er på plass til høsten, kan det være lurt å sjekke om bussen virkelig er så ille.»

 4. Nå er Kongesommer i full gang i Sandnes

 5. Fiks Ferigge ferie og Konge­sommer utsolgt, men det er ennå håp

 6. – Å gjøre SFO enda dyrere, er å gå baklengs inn i framtiden

 1. Kommentator Camilla Bjørheim
 2. Sandnes
 3. Forsand
 4. Stavanger
 5. Skolefritidsordning (SFO)