• Legene må ta ansvar for at de pårørende får trygg og god informasjon om at slutten nærmer seg, og at det beste de kan gjøre er å respektere viljen til det mennesket som har levd sitt liv og ikke lenger har noe annet ønske enn å få gå fredelig inn gjennom den siste døren. Scanpix (illustrasjonsbilde)

Omdal: Den døende bestemmer

FRIPENN: Det er vakkert å få oppfylt sitt siste ønske. Men hva hvis det siste ønsket er å få lov til å dø?