Dyr strøm? Venn deg til det

KOMMENTAR: Større forutsigbarhet i det europeiske kraftmarkedet og renere strøm-produksjon kan vel ikke være negativt?

Nå skal Stortinget ta stilling til om Norge skal inn i den europeiske energiunionen, eller ikke.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Det europeiske kraftsamarbeidet Acer vil sikre like vilkår for kraftprodusentene. Nå skal Stortinget ta stilling til om Norge skal inn i den europeiske energiunionen, eller ikke.
Det vil fortsatt være slik at kraftverkene er eid av kommuner, fylker og stat. Altså oss. Nasjonale myndigheters ansvar for å tildele konsesjoner til produksjon og distribusjon av elektrisk kraft vil heller ikke endres om vi går inn i energiunionen.

Gunstig samspill

I Norge bruker vi å importere strøm om natten, mens vi eksporterer på dagtid og ellers i perioder med mye nedbør i vannkraftmagasinene. Når mer av kraftproduksjonen på Kontinentet er avhengig av vindkraft, øker behovet for stabil tilgang på strøm i perioder med lite vind. Dette er gunstig for norske kraftprodusenter, ettersom vannkraft er lagervare - i motsetning til vindkraft. Et samspill mellom vannkraft og vindkraft er derfor et godt eksempel på hvordan vi kan bidra til å erstatte skitten kraft med ren, fornybar energi. I tillegg er det klimagunstig for oss alle at mer av den samlede, europeiske kraftproduksjonen blir mer miljøvennlig.
Dette poenget har også Siri M. Kalvig understreket på kommentarplass i Aftenbladet.

«Et overslag fra professor Ånund Killingtveit ved NTNU viser at det faktisk er realistisk å erstatte energien fra det planlagte atomkraftverket med en unik, norsk miks av vindkraft og vannkraft. Killingtveit og forskerne hans har identifisert at det er potensiale for hele 20.000 MW pumpekraft-kapasitet i Sør-Norge. Potensialet for lagring av energi i vannkraftmagasinene gir et godt samspill med offshore vindkraft. Det er først og fremst denne muligheten Norge kan spille på, og som gjør vårt vannkraftsystem så verdifullt. Nye offshore vindparker og nye kabler må i så fall bygges», skrev Kalvig for to år siden.

Behov for ren energi

Digitalindustrien er i vekst i Europa. For denne industrien er ikke variable strømleveranser til å leve med. Enorme serverparker krever sterk og stabil kjølingsevne døgnet rundt, derfor er det en vits at en vindpark for eksempel leverer kraft til Google. Google trenger vann- eller atomkraft, ikke vindmøller. I en situasjon der flere land tar gamle atomkraftverk ut av markedet uten å erstatte dem med nye, øker behovet for ren, stabil kraftproduksjon. Det er naivt å tro at vindkraft alene kan fylle dette tomrommet. Vannkraften vår er verdifull fordi den behøves.
Samtidig er det like naivt å tro at deltakelse i energiunionen er det samme som å gi bort råderetten over de norske vassdragsressursene, selv om vi mister noe politisk styring. Det går selvfølgelig an å beklage at norske velgere gikk inn for å begrense deres egen påvirkningsmulighet på felleseuropeiske beslutningsprosesser da anledningen bød seg, først i 1972 og deretter i 1994, men det er nå en gang slik. Det må vi ta konsekvensene av.

Jevnere marked

De siste dagene og ukene har det vært kaldt her på berget. Resultatet er at strømprisene går gjennom taket. Acer vil neppe bidra til å dempe prisveksten vesentlig i korte ekstremperioder som kuldeperioden vi er i ferd med å legge bak oss. Strømmarkedet er i likhet med alle andre markeder styrt av tilbud og etterspørsel. I tilsvarende ekstremperioder med varmt vær, tørke og lav fyllingsgrad i norske magasiner, er det grunn til å tro at vind- og solkraft fra Kontinentet kan kjøle ned et hett, norsk energimarked. Et jevnere og mer forutsigbart marked kan derfor komme forbrukerne til gode. I hvert fall på lang sikt.

Større europeisk samhandling på kraftområdet vil skape likere strømpriser i hele Europa. Dette skal gi større forutsigbarhet for både industrien og de private strømbrukerne, samtidig som det vil gi mer ren energi. Dette er nødt til å være positivt, med mindre man betrakter bildet fra politikkens ytterkanter der nasjonalistiske argumenter rår grunnen, eller myser gjennom den mektige, norske distriktslobbyens proteksjonistiske briller.
For å sitere Siri Kalvig: «Å forsyne Europa med balansert kraft fra Norge vil skape både inntekter og arbeidsplasser.»

Ulempen for deg og meg som er vant til lave kraftpriser, er at strømregningen kommer til å øke. Strømmen vil antakelig bli dyrere for norske forbrukere når vi inngår i et felles europeisk nett. Til gjengjeld vil den sannsynligvis bli rimeligere for våre broderfolk. Det er da noe å varme seg på, i hvert fall for strømkunder med solidarisk sinnelag.

Publisert: