• Yale-professor William Nordhaus har i flere tiår jobbet for at de som slipper ut klimagasser, skal betale for seg. Michelle McLoughlin, Reuters/NTB Scanpix
    Galleri

Klimakrisen kunne kanskje ha vært unngått dersom vi hadde lyttet til William Nordhaus

KOMMENTAR: Det er en høy, global avgift på utslipp som virkelig kan få ned utslippene av klimagasser. Dette har en mann prøvd å få oss til å lytte til i 40 år.