Den nye regjeringen flytter makt vekk fra Rogaland

KOMMENTAR: Med sammensetningen av den nye regjeringen flyttes makt fra Rogaland og Vestlandet til Østlandet, Trøndelag og Nord-Norge.

Det betyr noe for Rogaland hvem som har nøklene til regjeringskontorene.
 • Hilde Øvrebekk
  Hilde Øvrebekk
  Kommentator
Publisert: Publisert:

Onsdag ble det klart at den profilerte Senterparti-politikeren Geir Pollestad likevel ikke har fått telefon fra sin leder Trygve Slagsvold Vedum med tilbud om en statsrådspost.

Det hadde på forhånd vært spekulasjoner om det var en ny rogalending som skulle overta nøklene til næringsdepartementet etter Iselin Nybø (V).

Men når den nye regjeringskabalen nå er klar, er det faktisk ikke bare Pollestad som glimrer med sitt fravær. Men også en hel del politikere fra både Rogaland og resten av Vestlandet.

Hadia Tajik er eneste rogalending i Støre-regjeringen.
Les også

Her er Norges nye regjering

Rogalendingene

Torsdag var det presentasjon av ny regjering, først av statsminister Jonas har Støre i Vandrehallen på Stortinget, og senere på Slottsplassen etter statsråd hos Kongen.

De nye statsrådene ble overlesset med blomster, og Støre sa i sin tale til forsamlingen som hadde møtt opp, at dette er en regjering fra «by og land», fra hele landet. Men det stemmer vel ikke helt.

Fra Rogaland blir Hadia Tajik arbeidsminister.

Hadia Tajik er etter alle formål en utflyttet rogalending, som stort sett bare har en adresse og en familie her. Men som tilbringer det meste av tiden i Oslo.

Det samme kan sier om næringsminister Jan Christian Vestre, som er oppført fra Rogaland. Støre sa under pressekonferansen i Vandrehallen at vi her får en næringsminister som kommer rett fra næringen. Og det kan selvfølgelig være positivt også for Rogaland.

Men å si at Vestre er rogalending, er å dra strikken litt langt. For Vestre kan egentlig ikke mer enn å skilte med at han er født i Haugesund, og at han har røtter der både gjennom slekt og familiebedriften han har vært sjef for. For han flyttet med sine foreldre til Oslo da han var bare ett år, og hovedkontoret til Vestre AS ligger i dag i Oslo.

Les også

Rogalendinger inn i regjeringsapparatet

Vestlendingene

Ellers er også resten av Vestlandet tynt representert i den nye regjeringen. Kjersti Toppe, barne- og familieminister, er fra Hordaland.

Det samme er Marte Mjøs Persen, tidligere ordfører i Bergen for Arbeiderpartiet og ny olje- og energiminister. Hun begynte sin politiske karriere som RV-politiker i bystyret i Bergen, men meldte seg inn i Ap i 2008.

På energifeltet er det som kritiker av vindkraft på land hun har markert seg mest.

«Det heter så pent vindkraftparker. Sannheten er at det er industriområde, og et industriområde hører ikke hjemme i et sårbart fjellområde», sa Persen til Bergens Tidende i november i fjor.

Akkurat hvor mye Persen kan om oljefylket Rogaland og oljebransjen er ikke helt klart.

Regjeringen samlet rundt Kongens bord.

Til sammenligning hadde Solberg-regjeringen flere statsråder fra både Rogaland og resten av Vestlandet. Den siste tiden var både helseministeren, næringsministeren, olje- og energiministeren og landbruksministeren rogalendinger.

I tillegg var samferdselsministeren, statsministeren, utviklingsministeren, justisministeren og klima- og miljøministeren fra Vestlandet.

Det er faktisk første gang siden 2013 at vi nå har en samferdselsminister som ikke er fra Vestlandet.

Så det er ingen tvil om at med den nye regjeringen endrer makttyngdepunktet seg vekk fra Rogaland og Vestlandet til Østlandet, Nord-Norge og Trøndelag.

Faktisk har Nord-Trøndelag, med en befolkning på rundt 137.000 innbyggere, hele to statsråder i den nye regjeringen. Det er flere innbyggere bare i Stavanger kommune enn i hele den nordligste trøndervalgkretsen.

At Rogaland og Vestlandet generelt er så dårlig representert i denne regjeringen, sier noe om den makten de forskjellige fylkeslagene har innad i partiene. Enten har Rogaland og Vestlandet ikke klart å utvikle de gode talentene, eller så mener partiene sentralt at det ikke er så viktig med politikk som handler om vår landsdel.

For det er så langt heller ikke så mange i regjeringsapparatet fra Rogaland.

Den nye regjeringen ble presentert torsdag. Den inneholder få rogalendinger.

Regjeringen

Hvordan vil dette påvirke politikken?

Regjeringen er Norges viktigste beslutningsorgan. Den største fordelen med å sitte i regjering er den løpende påvirkningen på både de store sakene og de små beslutningene som tas. Det er tross alt den som sitter med ministerposten som tar de endelige beslutningene. Og det å ha en stemme inn i regjeringen fra bestemte områder i landet vil selvfølgelig prege den politikken som føres.

Så selvfølgelig betyr det noe hvor man kommer fra. En samferdselsminister fra Fredrikstad vil være mer opptatt av Østfoldbanen enn av Jærbanen.

Når det er færre i regjeringsapparatet fra et område i landet, er det også færre som har innflytelse på politikken for disse landsdelene. Det er færre i regjeringen som vet hvilke utfordringer som ligger der.

De viktige politikkområdene som er spesielt viktige for oss på Vestlandet, er samferdsel, kommunalpolitikk og næringspolitikk. Men også på andre områder der vi har våre særegne behov.

Senterpartiets Geir Pollestad har lovet en rekke ting for Rogaland. Disse blir nå mye vanskeligere å få gjennomslag for, selv om Pollestad skal være parlamentarisk nestleder for Sp i Stortinget.

Derfor ligger det nå et spesielt ansvar på Rogalandsbenken, både på de som ikke tilhører regjeringspartiene og på de som representerer Arbeiderpartiet og Senterpartiet, for å kjempe for Rogalands hjertesaker.

Publisert:

Kommentator Hilde Øvrebekk

 1. Vi strøm­kunder betaler for sosiale reformer SV fikk gjennom i budsjettet. Vil vi det, eller vil vi ha lavere strøm­priser?

 2. Arbeiderpartiet har med sin 100-dagersplan malt seg selv inn i et hjørne

 3. Koronasertifikat, ja takk!

 4. SVs klima­krav kan fort bli for store å svelge for regjeringen

 5. Saker som dette er med på å skape unød­vendig poli­tiker­forakt

 6. «Enighetene er fremdeles bare ord på et papir. Nå starter jobben med å virkelig kutte utslippene.»

 1. Kommentator Hilde Øvrebekk
 2. Politikk
 3. Næringsliv
 4. Rogaland
 5. Hadia Tajik