• Partisystema er endra; det er så å seie eit tilbod til alle. At dei store styringspartia er svekka i mange land, er ikkje eit problem for representativiteten til demokratiet; det er snarare tvert om. Shutterstock/NTB scanpix
    Galleri

Demokratiet er fornya; framgangen til bompengelistene og dei grøne gjer politikken meir representativ

GJESTEKOMMENTAR: Partisystemet er betre enn sitt rykte med omsyn til å fange opp nye saker og verdiar.