Store fristelser

KOMMENTAR: Politikere, la ikke selskapers og interessegruppers egeninteresser lede dere inn i fristelsen!

SVs Heikki Holmås (i midten) gledet seg i 2014 over at samtlige på Stortinget utenom regjeringspartiene stilte seg bak hans forslag om kraft fra land til Utsirahøyden. Jon Evang (t.h) fra miljøstiftelsen Zero hadde med kake for å feire gjennomslaget. T.v.: Terje Lien Aasland (Ap).
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

«Vi har en stat som er søkkrik, og har en enorm ambisjon om å påvirke næringsutviklingen og løse klimautfordringen», sa rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn, under Aftenbladets valgdebatt forrige uke.

Han mener at det da fort kan oppstå situasjoner der både selskaper og interesseorganisasjoner vil prøve å få penger av denne rike staten til sine interesser.

«Det er ikke sikkert at de som tjener på det er staten og fellesskapet», la Mohn til på konferansen MOR i Ryfylke torsdag i forrige uke.

Mohn sa at vi også har sett flere eksempler på at fagbevegelsen, næringslivets organisasjoner og kanskje en miljøorganisasjon har slått seg sammen og lagt press på regjeringen. Han nevnte Mongstad-satsingen og vindkraft på land.

Det finnes også andre eksempler.

Les også

Vindkraft-fiaskoen alle kunne ha stoppet

Biodrivstoff

I 2017 var jeg med på et graveprosjekt sammen med Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen om regjeringens biodrivstoffsatsing, som kom fra regjeringen rett før jul året før. Det var et resultat av et budsjettforlik og et krav fra Venstre om at 20 prosent av all drivstoff på veigående trafikk i Norge skal være biodrivstoff i 2020.

Venstre hadde egentlig ikke tenkt på dette kravet før forhandlingene. Men tre aktører var tungt inne i diskusjonene, og leverte skriftlige innspill til forhandlingene: Norsk Petroleumsinstitutt, som var skeptiske til så høy innblanding av biodrivstoff. Og miljøstiftelsen Zero og Norges Skogeierforbund.

Zero hadde vært en tydelig og sterk forkjemper for denne løsningen, og det var Venstre de fikk gjennomslag hos. Zero fikk også betydelig økonomisk støtte fra en rekke organisasjoner innen skogindustrien.

Lovnaden fra administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein, var storskala industrietableringer og mange nye industriarbeidsplasser. Han ble avbildet hos NRK i tett omfavnelse med tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg (H).

Blant annet planla Biozin AS, eid av sagbrukseier Bergene Holm, fem anlegg for biodrivstoff basert på skog. Den første skulle være produksjonsklar i 2020, noe som også var del av Zeros innspill til Venstre.

Les også

Skal gjøre CO₂-lagring til butikk: – Vi øker ambi­sjonene

Ingen fabrikker

Nå, nesten fem år etter, er ikke en eneste av de fem fabrikkene bygget. Den siste nyheten om dette prosjektet kom i juni i år, da Bergene Holm annonserte at de hadde inngått en avtale med Shell om et samarbeid om en fabrikk i Åmli i Agder. Der hvor det egentlig var lovet en ferdig fabrikk i fjor, skal det nå tas en endelig investeringsbeslutning i annet halvår 2023.

I mellomtiden har Åmli kommune betalt millioner for å tilrettelegge for det som skulle bli et industrieventyr. Og Biozin er de som har fått økonomisk støtte.

I fjor sa Elisabeth Lunden Berli, fabrikksjef ved tremassebedriften Rygene-Smith & Thommesen, til nettmagasinet Harvest at hun var bekymret for konsekvensene av at nye biodrivstoffprodusenter skulle konkurrere med den eksisterende industrien om skogsråstoff: «Hvis alle de planlagte prosjektene blir satt i gang, så er det ikke nok trevirke i Norge.»

Les også

Bølla som ble klovn

Elektrifisering

Et annet eksempel på avgjørelser politikere har tatt etter påvirkning fra selskaper, interesseorganisasjoner og lobbyorganisasjoner er elektrifisering av sokkelen.

Det var kanskje ingen tilfeldighet at det var Zero som spanderte kaken Arbeiderpartiets Terje Aasland og SVs Heikki Eidsvoll Holmås spiste da de i 2014 feiret at opposisjonen, sammen med KrF og Venstre, hadde presset gjennom kravet om elektrifisering av Utsirahøyden i Stortinget.

Zero hadde i 2011 signert en treårig samarbeidsavtale med ABB, der de i tillegg sa de ville fortsette å støtte den årlige Zerokonferansen med 200.000 kroner.

«ABB og Zero har sammenfallende interesser på en rekke områder hvor energieffektivitet og utslippskutt er en fellesnevner, som elektrifisering av sokkelen», sa informasjonsdirektør Helene Gunther Merg i ABB den gang.

Les også

Heldigvis står vi sammen om brede forlik i energi­politikken

Vant kontrakter

ABB Norge ble i mars 2015 tildelt kontrakten for levering av elektroutstyr som skulle forsyne Johan Sverdrup-feltet med kraft fra land. Denne hadde en verdi på rundt 1,1 milliarder kroner. ABB AB i Sverige ble i september samme år tildelt en kontrakt med verdi på 700.000 kroner for fabrikasjon og installasjon av de to høyspentkablene til feltet.

Da hadde de allerede i 2014 fått kontrakten for en studie i forbindelse med likestrøms kraftforsyning fra land på 60 millioner kroner.

At elektrifisering sannsynligvis ikke er et globalt klimatiltak er en ting. Men elektrifisering av sokkelen, slik oljenæringen legger opp til, vil blant annet koste fellesskapet store summer både i form av refusjon for utbyggingen og økt nettleie for folk flest.

Les også

Norsk olje og gass-rapport: Globale klimagassutslipp kan øke ved norsk produksjonskutt

Bekymringsfullt

At vi ser dette skjer om og om igjen er bekymringsfullt. Det er derfor viktig at politikerne er bevisste på at dette er noe de blir utsatt for hele tiden.

Nå når en ny regjering og nye statlige ordninger kommer til, vil det være en rekke selskaper og interesseorganisasjoner som kanskje virker som de har gode hensikter. Men som har til formål å fremme sine egeninteresser.

Nå når politikerne skal styre oss gjennom det grønne skiftet, er det ekstra viktig at de husker på å lytte til hele næringslivet og til de som ser hva som faktisk rører seg ute i verden der våre markeder er.

Politikerne må sette et klart skille mellom det som er samfunnets og fellesskapets behov og interesser, og det som er rene næringsinteresser.

Ellers kan vi fort ende med å sløse bort det vi har spart.

Publisert: