Equinors pengedilemma: Hva skal den enorme fortjenesten brukes til?

KOMMENTAR: Equinor beholder sine klimaambisjoner, men håver inn penger på olje og spesielt gass. Er det mulig å gjøre begge deler?

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor, leverte onsdag rekordresultater for selskapet. Og tanker om endringer.
Publisert: Publisert:
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Onsdag leverte Equinor rekordresultater for fjerde kvartal 2021. Det justerte resultatet på 15 milliarder dollar var 13 prosent høyere enn det analytikerne ventet på forhånd. De høye oljeprisene, de ekstremt høye gassprisene og økt gasseksport til Europa grunnen til det gode resultatet.

Gassprisene rammer europeiske forbrukere hardt, men gir store ekstrainntekter for både Equinor og Norge. På norsk sokkel har gassproduksjonen vært rekordhøy for å dekke behovet i Europa.

Med andre ord har Equinor nytt godt av, og kommer til å nyte godt av, den situasjonen i Europa som nå også påvirker strømprisene i Norge – nedstengningen av atomkraftverk i Tyskland og en økende avhengighet av vindkraft i Europa.

Sminkingen

Onsdag var også selskapets kapitalmarkedsdag, på grunn av koronaen for andre gang digitalt. Vanligvis møter konsernledelsen aksjonærer, analytikere og investorer i London.

Her er det selskapet skal sminke seg for disse for å få investeringene til å komme deres vei. Det er det som ligger i å være et børsnotert selskap, man er avhengig av å snu seg etter pengene. For ti år siden var det skifergass og -olje i USA som gjaldt. Nå er det bærekraft, klima­gass­reduk­sjoner og lav­utslipps­løsninger. Ambisjonene i selskapets klimaplaner har vokst fram i tråd med forventningene i markedet.

For to år siden presenterte Equinor for første gang en plan for kutt i klimagassutslipp. Ambisjonen var å bli et netto nullutslipp-selskap innen 2050. Det er den fremdeles. I 2020 snakket daværende konsernsjef Eldar Sætre nesten utelukkende om klima da han skulle tekkes investorene.

Nåværende konsernsjef Anders Opedal har fortsatt med det, og lovet videre satsing på mer fornybar energi og utslippskutt. Onsdag sa han at ambisjonen er å kutte klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030.

Da skal Equinor både ta ansvar for sine egne utslipp og hjelpe andre som bruker olje og gass nedstrøms, å kutte sine utslipp.

Utbytte

Men å være børsnotert betyr også at aksjonærene venter å få mer penger tilbake når selskapet tjener mye og har kontanter tilgjengelig.

Equinor varslet derfor at både utbyttene og tilbakekjøpene av aksjer nå øker. Utdelingene anslås til et samlet beløp på 10 milliarder dollar for 2022, eller rundt 88 milliarder kroner.

Samtidig sa Opedal at «vi har det grønne skiftet, og vi har satt oss et mål om å øke investeringene innen fornybar og avkarboniseringsløsninger fram til 2026. Innen da skal vi investere 23 milliarder dollar innenfor dette segmentet, og så 50 milliarder dollar fram til 2030».

Selskapet skal altså investere mindre enn 4 milliarder dollar, eller rundt 44 milliarder kroner, per år i disse løsningene de neste fire årene. Det er mye mindre enn utbyttene til aksjonærene.

Er dette nok for å få fram nye teknologier som trengs i endringen i energimarkedene?

Olje og gass

Aftenbladet/E24 skrev onsdag at 2023 som kan bli et historisk toppår for Olje-Norge. Aldri før har så mange olje- og gassprosjekter blitt godkjent som det ligger an til i 2023.

Årsaken er den svært rause oljeskattepakken som Ap, Sp og Frp tvang igjennom i Stortinget. Den innebærer at utbyggingsplanene må sendes inn innen utgangen av dette året for å falle inn under denne ordningen.

Her ventes det at Equinor leverer inn utbyggingsplaner for feltene Wisting, Asterix, Norne/Cape Vulture, Halten øst, Atlantis og Fram.

Bare på Wisting-feltet er det ventet at kostnadene vil bli på mellom 55 og 75 milliarder kroner. Oljeskattepakken til Ap, Sp og Frp gjør at oljeselskapene er nødt til å bruke store summer på olje- og gassprosjekter de neste par årene.

Les også

Hilde Øvrebekk: «Oljeseier til Ap og Sp i stats­budsjettet»

Nøkkelen

Med utviklingen i energimarkedet i Europa framover, og krisen mellom Russland og Nato, som sannsynligvis vil holde gassprisene oppe, er utsiktene for store inntekter for Equinor gode også framover.

For å få reelle klimakutt, som Equinor har lovet sine investorer, må selskapet ikke bare investere i symboltiltak, som for eksempel elektrifisering av sokkelen.

Det er en ting å snakke om reduksjonene i utslipp fra olje- og gassproduksjonen, som Equinor gjorde mer denne gangen på kapitalmarkedsdagen enn for to år siden. Endringene i energimarkedene krever mer av investeringer i konkrete løsninger for framtiden. Og det fordrer også at oljeindustrien, inkludert Equinor, bruker pengene den nå håver inn på også å utvikle disse nye teknologiløsningene.

Les også

Hilde Øvrebekk: «Nå er det på tide å rydde opp. Det første må bli å si nei til mer elektrifisering av sokkelen»

Nok penger

Equinors dilemma framover ligger altså ikke i at selskapet tjener for lite. Det ligger heller i hva de skal bruke disse pengene på, og hvordan fordelingen blir.

Noen spådde næringen nord og ned for bare få år siden. Og det blir av både enkelte politikere og andre framstilt som at olje og gass er den store stygge ulven, at dette bildet er ganske så svart-hvitt, og at det skal være en slags magisk automatisk overgang fra olje og gass til fornybar energi og andre nye teknologier.

Men sånn er det ikke. Det er olje- og gassindustrien som sitter med mye av nøkkelen til å få til endringen i energimarkedene som investorene og finansmarkedene krever.

Næringen må bare velge å bruke denne nøkkelen til å åpne disse nye dørene på riktig måte. For skal man dømme etter spørsmålene fra analytikere og investorer på Equinors kapitalmarkedsdag, er det ingen tvil om at det er denne delen av selskapet de fremdeles er mest interesserte i å høre om.

Publisert: