Når fattigdoms­profitører utvikler Stavanger

GJESTEKOMMENTAR: Hvordan kan bolig­spekulanter og utleie­konger som profitterer på fattig­dom, bidra til by­utviklingen i Stavanger sentrum? Det får vi se når eieren av den ulovlige utleie­leiligheten i Brei­bakken 3 skal opp­gradere østre bydel med et ubemannet leilighets­hotell.

Breibakken 3 i Stavanger: «Det er trist å konstatere at utleie­konger og eiendoms­utviklere kan bli millionærer på fattig­dom», skriver Kristin Hoff­mann.
  • Kristin Hoffmann
    Kristin Hoffmann
    Journalist og forfatter, Stavanger
Publisert: Publisert:
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Sommeren 2019 måtte en firebarnsfamilie flytte fra en helsefarlig utleieleilighet i Verven i østre bydel. Boligen ble betegnet som ubeboelig etter en befaring av helsesjefen, byggesaksavdelingen og Rogaland brann og redning.

Leiebeløpet på 11.000 kr i måneden ble delvis dekket av kommunen gjennom Nav. Huseieren var Stavangers «ukjente eiendomskonge» Tom Haugvaldstad, tidligere eier av selskapet Stavanger Housing AS.

Gode penger i hjemløse

Denne gangen var det millionærekteparet Jan Olav Knudsen og Eli Hodne som tjente gode penger på en leieavtale mellom utleieselskapet Stavanger Housing AS og en uføretrygdet kvinne som fikk pengestøtte fra Nav.

Verken Nav i Sandnes eller helsesjefen eller byggesaksavdelingen i Stavanger hadde tatt en lignende befaring i Breibakken 3, som den som fant sted i Verven i 2019. Her bodde kvinnen i en nedslitt leilighet som ikke var godkjent som bolig. Det absurde leiebeløpet til Stavanger Housing AS var på 2000 kroner i døgnet.

Fortsatt er det altså lett å sko seg på regionens vanskeligstilte og akutt hjemløse.

Housing Stavanger

Eli Hodne kjøpte Stavanger Housing Hotell AS i Stiftelsesgata av Tom Haugvaldstad i 2019. Da overtok hun også selskapsnavnet. Det samme selskapsnavnet har vært kjent for lignende saker i Stavanger lenge før Aftenbladet avdekket det kummerlige boforholdet i Breibakken 3.

Allerede i 2013 hadde Tom Haugvaldstad og Stavanger Housing rukket å bli en gjenganger i byggesaksavdelingen. I dette tidsrommet rettet NRK Rogaland søkelys på aktører som spekulerte i å bygge om boliger i sentrumsnære strøk for å tjene penger i det pressede leiemarkedet. Den gang ble det avdekket at kommunen kjøpte plasser for hjemløse og vanskeligstilte i leilighetshotell som kommunen selv ikke hadde godkjent, av blant andre Tom Haugvaldstad og Stavanger Housing.

Søkkrik på boligspekulasjon

Noen måneder etter at saken om boforholdene til barnefamilien i Verven ble omtalt i Aftenbladet, spurte jeg i en gjestekommentar hvorfor ingen politikere ble indignert. Det viste seg at både Høyre og Ap hadde vært opprørt, i det stille.

«Markedet klarer åpenbart ikke å løse boligutfordringene alene», svarte Kari Nessa Nordtun og Ap's boligpolitiske talsperson Siri Gåsemyr Staalesen i et debattinnlegg. «Både nasjonalt og lokalt ser vi et Høyre som ikke ønsker å ta aktive grep. De vil at markedet skal styre boligsektoren. Ap mener boliger er til å bo i, ikke investere i. Flere og flere opplever utstrakt utleie av leiligheter i bygårder og blokker der de bor. Bomiljøene lider mens boligspekulantene blir søkkrike. […] Hvorfor er det så vanskelig […] å ta grep om boligpolitikken?» spurte de.

Monopolpenger

Ifølge Aftenbladets gjennomgang er eiendomsutvikler Jan Olav Knudsen registrert som eier av 32 eiendommer, deriblant Breibakken 3. Han er også eier av selskapet SVG 1 AS, som altså skal bidra med å oppgradere kvartalet ved Kjelvene. Denne utbyggingen har vært omstridt av flere årsaker, blant annet på grunn av byggehøyder og fordi to gamle trehus i Spilderhauggata må vekk. Noen har vel også stilt seg kritisk til om nabolagene og bomiljøet i området er tjent med et ubemannet leilighetshotell.

Da prosjektet møtte motbør i Utvalget for by- og samfunnsutvikling i 2021, raste Jan Olav Knudsen i Dagsavisen RA. Han mente politikerne endret spillereglene og var uforutsigbare. «Jeg er selv patriot og vil gode ting for byen, men det blir stadig vanskeligere», sa Knudsen til avisa. «Jeg føler at jeg hiver penger på bålet. Det ser ut som politikerne tror det er monopolpenger», uttalte han.

Nærmere opplevelsen av å bruke monopolpenger enn å betale 2000 kroner i døgnet for en ikke-godkjent leilighet i et uthus i Breibakken 3, kommer man nok ikke.

På ni måneder har leia beløpt seg til over en halv million kroner for Nav og leieboeren. Det er nesten vanskelig å tro. Det er et skittent spill, uten regler, overhodet. Da får det så være at Jan Olav Knudsen på et tidspunkt i reguleringsprosessen av tomten mellom Spilderhauggata, Ryfylkegata og Harald Hårfagres gate syntes at politikerne vinglet og endret spillereglene underveis.

Trist

Det er trist å konstatere at utleiekonger og eiendomsutviklere kan bli millionærer på fattigdom. Det er også nedslående at byutviklingspolitikerne ikke kan annet enn å legge til rette for det, og at det synes umulig å ta lokal styring på både boligmarkedet og byutviklingen.

Publisert: