• Det nytter ikke å vedta kvalitetsreformer, måle, veie eller rapportere. De gamle, de syke og de forvirrede trenger omsorg og trygghet. Gorm Kallestad, NTB scanpix
    Galleri

Må gamle ha det så ille som de har det på sykehjemmene?

GJESTEKOMMENTAR: Eldre som blir liggende i egen avføring, som ikke får tilsyn, som får elendig mat og så videre, og så videre. Utfordringene tårner seg opp på sykehjemmene. Løsningen er enkel.