• Bildet er frå ein valdsfilm Aftenbladet ikkje kjem til å publisera. Men ungdommane gjer det, dei deler og deler og deler.

Til pumpene!

KOMMENTAR: Vi kan ikkje bare overlata kampen mot ungdomsvald til dei som står tettast på når blodet renn.