• Rogalandsbenken på Stortinget. Av disse er det bare Solfrid Lerbrekk fra SV som kan tenke seg å i det hele tatt diskutere en nedtrapping av norsk olje og gassvirksomhet. Siv Dolmen

Te kniss i drid

KOMMENTAR: Det tar seg dårlig ut når voksenpolitikere håner miljøengasjementet til AUF. Men de har rett i at oljeinntektene ikke enkelt kan erstattes.