Vissheten og tvilen

Uenigheten mellom fagpersonene som har behandlet og utredet den tiltalte 19-åringen, viser tydelig at psykiatri og psykologi ikke er noen eksakt vitenskap.

 • Harald Birkevold
  Harald Birkevold
  Kommentator
Publisert: Publisert:

Advokat Tor Inge Borgersen forsvarer den tiltalte 19-åringen i Gulating lagmannsrett. Han vil forsøke å vise at tiltalte var strafferettslig utilregnelig da han drepte 13 år gamle Sunniva Ødegård på Varhaug i juli 2018. Foto: Kristian Jacobsen

iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Tvilen skal komme den tiltalte til gode. Dette er et helt sentralt prinsipp i strafferetten. Og det er et prinsipp som må vurderes meget nøye når Gulating lagmannsrett skal bestemme den videre skjebnen til 19-åringen som er tiltalt for drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård på Varhaug i fjor sommer.

Det er ingen rimelig tvil om at tiltalte drepte Sunniva, og at han var alene om drapet. Historien hans om en medhjelper er fullstendig urimelig. Det er heller ingen rimelig tvil om at han har gjort det øvrige han er tiltalt for. Tvilen gjelder hans psykiske tilstand den kvelden drapet skjedde.

Mange har observert

Etter at tiltalte ble pågrepet og siktet for drapet, har han vært innlagt og innsatt ved mange forskjellige institusjoner. Han har vært i fengsel i Stavanger, Bergen og Trondheim. Og han har vært i psykiatriske avdelinger i de samme byene. Både i fengsel og i sykehus har han hatt en lang rekke behandlere, som til dels har konkludert ulikt om hans psykiske helse.

I mars i år utviklet tiltalte en alvorlig sinnslidelse, en psykose, og han er for tiden innlagt på tvang ved sikkerhetsavdelingen A1 ved Stavanger universitetssykehus (SUS). Det springende punktet for retten er om han også var psykotisk da drapet skjedde, og om denne psykosen var uavhengig av at han på den tiden hadde brukt svært mye hasj.

Nedsatt bevissthet utløst av rus regnes nemlig i norsk rett som en personlighetsforstyrrelse, og er ikke grunnlag for å frita for straffeansvar.

Tro og tvil

Og ikke nok med det: Mens det når det gjelder selve handlingene, drapet og de andre punktene i tiltalen, gjelder et krav om at det må bevises ut over enhver rimelig tvil at tiltalte er skyldig etter tiltalen, er kravet til «bevis» for psykisk sykdom mindre strengt.

Det er heller ikke tvil om at psykiatri ikke er en eksakt vitenskap. Det menneskelige sinnet er fortsatt et område med mange hvite flekker. Det kommer blant annet fram i denne saken, hvor fagfolk som har hatt kontakt med tiltalte beskriver ham som vanskelig å sette en diagnose på, til tross for at han har blitt vurdert uvanlig nøye.

I et grenseland

Høyesterett har sagt at dersom de sakkyndige er uenige, bør denne tvilen komme tiltalte til gode. Men Høyesterett har også sagt at det ikke er tilstrekkelig tvil at det er «mulig» at tiltalte var psykotisk på gjerningstidspunktet. I denne saken var de sakkyndige enige i tingretten om at tiltalte kan straffes.

Utenfor strafferetten er det tilstrekkelig at det er mer sannsynlig at noe har skjedd enn at det ikke har skjedd. Dette prinsippet er grunnen til at folk som blir frikjent i en straffesak (fordi bevisene ikke er sterke nok), likevel kan dømmes til å betale erstatning (der det bare kreves over 50 prosent sannsynlighet).

En vanskelig oppgave

Tiltaltes forsvarer, Tor Inge Borgersen, fører vitner som har behandlet tiltalte i tiden etter drapet. De forteller om en vanskelig pasient å stille diagnose på, men har under tvil kommet fram til at han sannsynligvis har hatt en underliggende psykose da han drepte Sunniva.

De rettsoppnevnte sakkyndige, psykiater Tor Ketil Larsen og psykolog Dan Tungland, har i tre rapporter konkludert annerledes, nemlig at tiltalte da drapet skjedde hadde nedsatt bevissthet på grunn av rus, men ikke en underliggende psykose som medførte utilregnelighet.

I Jæren tingrett ble tiltalte dømt til 11 års forvaring, idet retten kom til at han ikke var strafferettslig utilregnelig. Dette var i tråd med innstillingen til de rettsoppnevnte sakkyndige.

Lagretten har en vanskelig oppgave foran seg.

Les også

 1. Det mørke nettet

 2. «Fire timer en sommernatt på Varhaug endret alt»

 3. «Tiltaltes forklaring om Varhaug-drapet henger overhodet ikke sammen»

 4. «Kalde fakta om det grusomme»

 5. «Vondt og viktig»

Publisert:
 1. Gulating lagmannsrett
 2. Varhaug
 3. Drap
 4. Kommentator Harald Birkevold
 5. Tilregnelighet

Mest lest akkurat nå

 1. Ti videregående skoler på rødt nivå fra torsdag

 2. 106 grader øst: – En hyllest til mamma

 3. Tiltakene på Nord-Jæren videreføres: – Vi sitter klare med både brems og gasspedal

 4. Barnehager og skoler i Stavanger settes på rødt tiltaksnivå – holder stengt onsdag

 5. «Tidenes kulturpolitiske skandale»

 6. Vedtak i Stortinget: Et stort skritt nærmere anleggsstart for ny E39 i Sandnes