• Dopapir kan brukast til meir enn det er tenkt til. Men korleis er det best å bruke inntektene frå dugnadssalet? NTB scanpix

Akkurat som dopapir-dugnaden er demokratiet eit spørsmål om deling

GJESTEKOMMENTAR: Med utsikter til omstilling treng ein ordningar som sikrar dei svake utan å svekke grunnlaget for eit best mogleg liv til alle.