Energiperspektiver og paradokser

KOMMENTAR: «IEAs netto null-scenario er ikke dramatisk annerledes enn vårt Rebalance-scenario,» sier sjeføkonom i Equinor Eirik Wærness. Men det stemmer ikke helt.

Eirik Wærness, sjeføkonom i Equinor, la torsdag fram selskapets utsikter for framtiden.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Equinor presenterte torsdag det de kaller sin langsiktige makro- og energimarkedsanalyse - Energy Perspectives. Den inneholder tre scenarioer for utviklingen i energimarkedene fram mot 2050. Equinor har kalt disse Rivalry, Reform og Rebalance.

Rivalry og Reform er prognoser for den utviklingen som kan komme dersom man legger til grunn ulike forutsetninger om økonomisk, teknologisk og politisk utvikling. I disse scenarioene når vi ikke klimamålene, men det vil fremdeles komme massive endringer i energimarkedene, mener Equinors analyseteam.

Les også

Equinor legger frem fersk energirapport: – Jo lenger vi går i feil retning, jo vanskeligere blir det å omstille

Klimamål

Rebalance, derimot, tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til godt under to grader, og beskriver utvikling som må til for å komme dit, ifølge Equinor.

Det internasjonale energibyrået (IEA) kom med en rapport, eller et veikart, i mai der de greier ut om hva som er nødvendig å endre på i energimarkedene dersom vi skal nå klimamålene.

«IEAs netto null-scenario er ikke dramatisk annerledes enn vårt Rebalance-scenario. Hovedbudskapet er at dette vil kreve ekstremt mye, av alle og veldig raskt. Der er vi helt på linje», mener sjeføkonom i Equinor Eirik Wærness.

Men er de egentlig det?

Les også

Ekofisk er 50 år: Her råder fortsatt oljeoptimismen

Mer olje og gass

Da må vi se litt nærmere på Equinors Rebalance-scenario. Her mener for eksempel Equinor at oljeetterspørselen vil falle med 54 prosent innen 2050. IEA mener at den vil falle med 75 prosent. Energibyrået mener at bruken av gass vil falle med 55 prosent innen 2050, mens Equinor mener den vil gå ned med bare 22 prosent.

Løsningen på dette i Equinors scenario ligger i en utstrakt bruk av karbonfangst- og lagring for å få ned utslippene fra produksjonen.

Wærness sa også under presentasjonen av scenarioene at Rebalance ikke går like langt som IEAs veikart. Han mente IEA går for fort fram og er for radikal, og at dette er en usannsynlig utvikling.

For mens IEA mener at leting etter ny olje og gass ikke trengs, mener Wærness at det vil være rom for mer leting.

Les også

Vi trenger flere havvind-områder

«Ikke tydelig»

IEAs scenarioer har passet fint inn i det både oljeselskap og oljeproduserende land har ønsket seg. Men IEA snakker nå om at det ikke er plass til de skitneste og dyreste fatene med olje dersom vil skal nå klimamålene. Og om at det ikke trengs mer leting og heller ikke nye utbygginger.

I et intervju med Klassekampen sa Wærness at han mener IEA slett ikke er tydelige på at det ikke kan åpnes nye felt.

«De er tydelige på at det ikke trengs. Og grensa mellom det de kaller leting og det de kaller økt utvinning, er heller ikke alltid helt klar», sa han.

Han mener også at hvis markedet stopper produksjon av oljesand eller tungolje raskere enn det IEA har sagt, kan det være plass til nye felt med lavere utslipp også innenfor IEA-scenarioet.

Les også

– Equinor har en kjempemulighet til forbedring

Beste og renest

Men det som står i veikartet til IEA er at de billigste feltene som allerede er i drift og der produsentene kan demonstrere at de har sterke og effektive tiltak for å redusere utslipp, kan argumentere for at deres olje- og gassressurser bør foretrekkes fremfor høyere utslippsalternativer.

Og vent litt. I Alberta, Canadas oljesand-stat, mener de også at de har den reneste oljen i verden.

Mark Jaccard, energiøkonom ved Simon Fraser University, sa til kanadiske CBC at selv innenfor IEAs veikart kan oljesandproduksjonen fra Canada forbli omtrent like høy som i dag i minst et par tiår til, dersom bransjen forsetter med tiltak for å redusere utslipp.

Les også

Usikkerhet om ny olje og gass: Dette må du vite om IEAs sjokkrapport

Gapet

IEA-sjef Fatih Birol sa at «det er et økende gap mellom retorikken vi hører fra myndigheter og industriledere, og det som skjer i den virkelige verden».

Parisavtalen sier vi skal holde oppvarmingen godt under 2 grader, og at vi skal prøve alt vi kan å begrense den til 1,5 grader. Rebalance-scenarioet ligger godt under 2 grader, ifølge Wærness, men sa samtidig at det er usannsynlig med under 2 grader også.

Verken IEAs veikart eller Equinors scenarioer er spådommer for det som kommer til å skje. Men disse scenarioene er en pekepinn på hvilke utfordringer som kan komme.

Equinor sier at de prøver, og det gjør de også på mange områder. Men retorikken viser samtidig at oljebransjen er litt i villrede etter IEAs veikart.

Alle vil være blant de som produserer lengst og fortsetter akkurat som nå, for alle mener de er best, også Equinor. Og da skjer det ikke så mye, i allefall ikke fort nok.

Publisert: