• Den greske myten om oksen Taurus (Zevs omskapt) si bortføring av prinsessa Europa var utgangspunktet for namnet til verdsdelen vår. Utsnitt av måleri fra år 1716 av Jean-François de Troy (1679–1752). National Art Gallery (Washington)/Wikimedia Commons
    Galleri

Éin europeisk nasjon? Kvifor ikkje?

GJESTEKOMMENTAR: I 1814 var Noreg ein fornuftig storleik på ein nasjonal fellesskap. Kanskje er Europa den fornuftige eininga i det 21. hundreåret?