• To tredelar av Rogaland KrF stemte for å forhandla seg inn i Solbergs regjering. 15 av 16 valde utsendingar til landsmøtet står for fleirtalet sitt syn. Fremst på bildet stemmer nestleiar i KrF, Olaug Bollestad, og leiar i Rogaland KrFU, Jonas Andersen Sayed. Jarle Aasland

Simpelt blått fleirtal i Rogaland KrF

KOMMENTAR: Eg hadde vore knust nå, hadde eg tilhøyrt mindretalet i Rogaland KrF.