Dette må aldri skje igjen

KOMMENTAR: Det virker nesten usannsynlig at ingen i regjeringsapparatet straks reagerte på et varsel om at Bergen Engines var planlagt solgt til russiske oligarker.

Næringsminister Iselin Nybø (V) fortalte i høringen mandag at det var en hemmelig informant som gjorde regjeringen oppmerksom på farene ved å selge Bergen Engines til russiske oligarker.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

«Vi fikk stoppet dette salget, og da har jo sikkerhetsloven virket etter sin hensikt», var gjennomgangstonen fra de oppmøtte statsrådene under høringen mandag om salget av diesel- og gassmotorprodusenten Bergen Engines.

Og det er jo riktig, det. Salget ble stoppet av justis- og beredskapsminister Monica Mæland og regjeringen 26. mars. Så enkelt burde det ha vært, men så enkelt var det ikke.

Les også

Regjeringen frykter at Bergen Engines-fabrikken kan brukes til spionasje og sabotasje

Sikkerhetsloven

Først litt om sikkerhetsloven. Denne siste sikkerhetsloven er en lov som paradoksalt nok ble innført av Solberg-regjeringen, og som trådte i kraft 1. januar 2019. Loven skal forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet.

Det var paragraf 2–5 i denne loven som ble brukt, for første gang, til å stoppe Bergen Engines eiere Rolls-Royce fra å selge selskapet til russiskeide TMH International. Denne handler om at Kongen i statsråd kan fatte nødvendige vedtak dersom det blir vurdert at noekan ha skadevirkninger for nasjonale sikkerhetsinteresser.

Og det er det nå helt klart at dette salget hadde. Både etterretningssjef Nils Andreas Stensønes og PST-sjef Hans Sverre Sjøvold sa mandag at dette salget ville ha bidratt til at russiske myndigheter kunne ha fått tilgang til teknologi som på sikt ville ha styrket deres militære evner. Og at dette ikke hadde vært i Norges interesser. Også statsminister Erna Solberg bekreftet dette.

Les også

Reaksjonene hagler etter nye Bergen Engines-avsløringer: «Rystende lesning», «mer og mer pinlig», «korthuset ramler»

Alarmklokker

Motorer fra fabrikken i Bergen brukes både i norske kystvaktskip, i det norske etterretningsskipet «Marjata» og av en rekke allierte, deriblant USA.

For alle som har lest en kriminalroman, kan det virke opplagt at det burde ha ringt en rekke alarmklokker da det i midten av desember i fjor tikket inn en melding til Utenriksdepartementet fra Rolls-Royce, der selskapet meldte om at det hadde inngått en intensjonsavtale med et selskap eid av russiske oligarker.

Men det gjorde det altså ikke. Meldingen ble videresendt til Justisdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Forsvarsdepartementet, siden det ble vurdert at saken ikke kom under eksportkontroll. Dette innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens fra UD.

Departementene mottok meldingen, men de oppfattet dette som en orientering, og gjorde ikke noe mer med det.

Les også

Hemmeligholdt melding fra UD til Rolls-Royce: «Norge vil ikke stoppe salget. Ha en strålende helg.»

Hemmelig tipser

I høringen kom det fram at det var en hemmelig tipser som fikk regjeringen til å skjønne alvoret i saken. Næringsminister Iselin Nybø (V) fortalte om en departementsråd i hennes departement som 11. januar mottok en et varsel fra en ekstern, ikke navngitt aktør om risikoen knyttet til salget.

Da ble saken tatt opp med departementsrådene i Utenriksdepartementet, Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet, ifølge Nybø. Og det ble bestemt at salget skulle vurderes av sikkerhetsmyndighetene.

Da skulle man kanskje tro at ting ordnet seg. Men sånn var det heller ikke da.

Regjeringen hadde slett ikke vært tydelig på at dette salget kunne være en mulig sikkerhetsrisiko før det ble slått opp i mediene.

Les også

Regjeringen stanser salget av Bergen Engines

Oligarker

24. februar avslørte BT/E24 at de største eierne i TMH International er oligarkene Iskander Makhmudov og Andrej Bokarev. De har blant annet vært medeiere i våpenprodusenten Kalasjnikov, og de har sterke tilknytninger til russiske myndigheter. Selskapet ble ført opp på sanksjonslistene til EU og USA da Russland annekterte Krim-halvøyen.

Til BT/E24 svarte da statssekretær i Næringsdepartementet Lars Andreas Lunde at «vi anser dette som en avtale om salg mellom to kommersielle aktører, noe departementet ikke skal eller bør blande seg inn i». Dette var ni dager etter at E-tjenesten mente det kunne være grunn til å advare mot dette salget.

Utenriksdepartementet skrev til avisen at Bergen Engines fortsatt ville være underlagt eksportkontroll. Noe som i seg selv ikke helt stemmer med det som ble formidlet under høringen.

Og samme dag gjentok utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) uttalelsen fra Lunde i Stortinget, en uttalelse Nybø beskrev som feil fordi det hadde gått lang tid mellom sitatet var innhentet og artikkelen stod på trykk. Det er uklart hvorfor BT da ikke fikk nye sitater eller hvorfor dette ikke ble kommunisert til utenriksministeren.

Les også

Norge hjalp Sovjet med å lage stillegående ubåter: – Saken har paralleller til Bergen Engines-salget

Dårlig hukommelse

De involverte statsrådene hadde til tider dårlig hukommelse om når de hadde snakket med hverandre. Det virker som om kommunikasjonen mellom dem i denne saken har vært ganske sporadisk. For eksempel kunne ikke forsvarsminister Frank Bakke-Jensen huske om UD hadde fått vurderingen fra hans departement 24. februar.

Og bare for å krydre saken enda litt til: Gjennom hele denne prosessen hadde UDs fagdirektør for eksportkontroll en hemmelig og svært uformell Facebook-dialog med en direktør i Rolls-Royce, der hun nærmest lovet at salget neppe kunne stanses. Utenriksministeren oppdaget dette i slutten av mars.

Les også

Her er brevet som avslører at norske myndigheter allerede før jul visste at russiske oligarker ville kjøpe Bergen Engines

Brennende hus

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) sammenlignet det han hørte om regjerings håndtering av saken med et brennende hus alle vet de må gjøre noe med, men som ingen tar ansvar for. Det er en ganske god beskrivelse av håndteringen av denne saken.

Regjeringen har tatt selvkritikk, for både dårlig kommunikasjon og dårlig håndtering av saken. Og de sier at det er mye læring å ta med seg.

Statsminister Erna Solberg advarte mot å politisere denne saken, men det er ingenting som tyder på noe annet enn at opposisjonen har kommet med noe annet enn reell og nødvendig kritikk.

Selvsagt er det bra at resultatet ble som det ble. Men neste gang noe lignende skjer, bør alarmklokkene ringe umiddelbart.

Publisert: