Ulovlig hemmelighold fra SUS

Hvorfor gjør SUS så mye for å skjule den selvkritikk som ligger i forliket med varsleren?.

«SUS påberoper seg en taushetsplikt de vet de ikke har. Hvorfor?» spør journalist Ellen Ophaug.
 • Ellen Ophaug
  Ellen Ophaug
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Dette er hva Helse Stavanger ikke vil du skal vite: hva varsler Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for etter å ha varslet om kritikkverdige forhold i psykiatrien. Hvorfor er det så viktig å holde det hemmelig, at sykehuset tyr til både lovbrudd og usannheter for å få det til?

Rett til å vite

På Facebook kom jeg over en gammel artikkel om at sykehuset i 2015 inngikk et hemmelig forlik med varsleren på psykiatrisk. Siden jeg i det daglige jobber som journalist, og er opptatt av offentlighet og innsynsrett, blir jeg oppgitt. Jeg mener det er viktig at både offentlig ansatte og innbyggere vet at det offentlige ikke kan hemmeligholde forlik. Samfunnet har rett til å vite. Så en sen junikveld sendte jeg epost og ba om å få avtalen.

Les også

Beltelegging av psykisk syke fem ganger daglig

Jeg fikk den, men sykehuset sladdet to punkter – mer enn en A4-side. Punktene het «Avtalens bakgrunn» og «Beklagelse fra Helse Stavanger til Målfrid Frahm Jensen».

De begrunnet hemmeligholdet med taushetsplikt overfor varslerens personlige forhold.

Det kan fremstå både korrekt og omsorgsfullt – hadde det bare vært sant.

Essensen

Jeg tvilte på at en avtale inneholder så mange personlige opplysninger, og klaget. Jeg fikk medhold. Dette er essensen i avtalen, som i to år har vært hemmelig:

Frahm Jensen fikk 75.000 kroner i oppreisning for det hun var blitt utsatt for.

Hun fikk dekket advokatutgifter for 50.000 kroner.

Partene skulle holde avtalen konfidensiell.
Og: Helse Stavanger beklager at de ikke gjennomførte tilfredsstillende tiltak for å ivareta varsleren som medarbeider og person i perioden etter at fire ledere sendte ut en epost til ansatte om henne, og mer enn 80 kollegaer signerte på en underskriftskampanje mot henne.
Som arbeidsgiver hadde helseforetaket ansvar for å følge henne opp aktivt, og markere støtte i en situasjon hvor Frahm Jensen fant eget arbeidsmiljø uforsvarlig, står det i forliket.

De burde ha truffet bedre tiltak for å ivareta henne, sørget for dialog og hindret at hun opplevde utfrysing på arbeidsplassen, heter det videre.

Les også

Fikk kolleger mot seg etter avisoppslag - nå sier hun opp

Hvorfor vil ikke sykehuset at dette skal bli kjent?

Medier har bedt om innsyn og fått avslag, men ikke klaget. Denne historien kunne ha vært en ganske vanlig innsynssak, som ga en lykkelig slutt med offentliggjøring. Men veien dit reiser større og alvorlige spørsmål.
Spørsmål om hvorfor sykehuset først inngår en lovstridig avtale, for deretter å bryte offentlighetsloven ved uten gyldig hjemmel, og mot bedre vitende, nekte innsyn i sentrale deler av avtalen, og til sist ty til usannheter som dekker over dette.

I klagen påpekte jeg at taushetsbelagte opplysninger som noen selv har stått frem med i media ikke lenger omfattes av plikten. Det fins ingen slike opplysninger i denne avtalen som ikke er kjent fra før. Det eneste som ikke var kjent er hva sykehuset beklager, og at de har betalt mer enn 100.000 kroner i oppreisning og erstatning til sin tidligere medarbeider. Det er ikke «noens personlige forhold». Det er neppe av hensyn til Frahm Jensen at dette ble hemmeligholdt.

Les også

Tabupris til Målfrid J. Frahm Jensen

Et åpenbart brudd

Klagen ga altså gjennomslag. Sykehuset skriver at de, etter å ha mottatt klagen, snakket med Frahm Jensen på telefon, og opplyste at sladdet avtale var utlevert. Hun fremholdt i en epost til dem at hun ikke anså at det var sensitive personopplysninger der eller at noe skulle holdes hemmelig for hennes del.
Jeg spurte om sykehuset mente det likevel ikke var taushetsbelagte opplysninger i avtalen, eller om det var samtykke fra varsleren som gjorde utslaget. Sykehuset svarte at det var samtykket:

«Dette er bakgrunnen for at det først ble gitt innsyn i disse punktene etter at MFJ hadde fritatt foretaket for taushetsplikt.»

Problemet er bare at hun hadde det gjort allerede før sykehuset sladdet avtalen.

Problemet er bare at hun hadde det gjort allerede før sykehuset sladdet avtalen. Telefonen fant sted etter min første henvendelse. Allerede 10. juni sender Frahm Jensen sin epost. Først to dager senere får jeg den sladdede avtalen – hvor sykehuset «skylder» på taushetsplikten overfor henne.
Det representerer et åpenbart brudd på offentlighetsloven. De påberoper seg en taushetsplikt de vet de ikke har. Hvorfor?

En omskrevet historie, et endret hendelsesforløp, dekker over dette. Sykehuset skriver at de ringte henne etter at jeg hadde klaget. Dette er ikke feilformuleringer. Det er utførlig beskrevet i flere svar. Jeg har sjekket med varsleren, som har fått den samme beskrivelsen. Og hun føler seg holdt direkte for narr – hun sier hun aldri har ønsket hemmelighold.

Hva har SUS lært?

Jeg har fått opplyst at innsynsbegjæringene reelt er behandlet ute i sykehuset. Dette av person(er) som var dypt inne i selve varslersaken.
Jeg spør meg hva SUS har lært. Når man gjør så mye for å skjule den selvkritikk som ligger i forliket, kan det være grunn til å frykte at det ikke er stort. Hva er signaleffekten ut til ansatte som ser ting de mener må eller bør tas opp?
Det de vet så langt, er at den forrige varsleren fikk store problemer og måtte slutte i jobben.

Hvis dét er veien videre for fremtidige varslere – er det betryggende for pasientene?

Og – er behandlingen av denne saken noe sykehusdirektøren står inne for?


Dette svarer sykehuset

Aftenbladet har bedt om å få snakke med Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Stavanger. Hun har valgt å svare via epost:

«Våre medarbeidere skal ha et godt arbeidsmiljø og bli møtt med respekt på jobb. Det skal oppleves trygt å ta opp aktuelle problemstillinger i hverdagen - enten til kolleger eller leder. Slik er det også med varsling av kritikkverdige forhold.

 • Her kan du lese hele tilsvaret:

Les også

 1. Sykehuset har ulovlig holdt forlik hemmelig

Publisert:
 1. Helse Stavanger
 2. Målfrid J. Frahm Jensen
 3. Personvern

Mest lest akkurat nå

 1. På papiret var alt i orden. Bak hyttefasaden skjulte det seg underbetaling, falske timelister og livsfarlige arbeidsforhold

 2. Slåsskamp inne i togvogn

 3. Smittevernoverlege: – Kan bli en fin vår og sommer, men ny bølge til høsten

 4. Staten kan ikke betale for alt

 5. Borgli testet banesykling: - Hjelmen knuste momentant

 6. Omsider får denne mannen en gate oppkalt etter seg