• «Europa står imot» var budskapet da folk feiret EU-valget på i trappene til EU-parlamentet i Brussel. De høyreradikale, populistiske partiene fikk ikke det gjennomslaget mange ventet eller fryktet. Ermindo Armino, AP/NTB scanpix

Vestens kriser er over, men det populistiske raseriet består

GJESTEKOMMENTAR: Åpne, liberale og kapitalistiske demokratier har egenskaper og styrke til å stå imot prøvelser – selv når populister fortsetter å selge ikke annet enn bedrag, fortvilelse og demagogi.