• NVE har allerede gitt konsesjon til nærmere hundre vindkraftverk – allerede før noen plan foreligger. Her er de tegnet inn i rødt, med en influenssone på ca. 4–5 km. Den 1. april la NVE fram en plan med tretten spesielt egnede områder (blått). De gitte konsesjonene er stort sett utenfor de nye egnede områdene. Store, nye, urørte naturområder står i fare for å bli nedbygd. (Artikkelforfatteren har tegnet inn feltene.)

Folkeopprør mot vindkraft på gang – en ond parodi på et grønt skifte

GJESTEKOMMENTAR: Stadig flere begynner å forstå omfanget og skadevirkningene av vindkraftutbyggingen.