• Mandag hevdet FN-organisasjonen IPBES at opptil én million arter på Jorda er truet av utrydding. De økologiske konsekvensene kan bli enorme – sosialt og økonomisk og med økt fare for kriger. Benoit Tessier, Reuters/NTB Scanpix

Gjør en klimapsykose at vi ikke ser at den eksplosive utryddingen av arter truer livet på Jorden?

GJESTEKOMMENTAR: Det er liten tvil om at mennesket kan påvirke klimaet, det er liten tvil om at vi i fremtiden vil merke klimaendringer – og det er oppmuntrende at barn roper varsko for klodens fremtid.