Equinors elleville eventyr

KOMMENTAR: Equinors enorme tap i USA er en historiefortelling om feilgrep, men også en påminnelse om at det å tro en kan alt, ikke alltid stemmer. Det gjelder også Equinor.

Konsernsjef i Equiunor, Eldar Sætre, måtte innrømme at rapporten om de mange feilgrepene i USA var sterk lesning. Foto: Jon Ingemundsen

 • Hilde Øvrebekk
  Hilde Øvrebekk
  Kommentator
Publisert: Publisert:

Vi har hørt den samme historien om igjen og om igjen, sa statsautorisert revisor Eli Moe-Helgesen fra PwC da hun på fredag la frem rapporten om Equinors USA-virksomhet. Alle utvalget har snakket med fortalte den samme historien. Det var derfor ingen tvil om hva som skjedde da Statoil skulle prøve seg på investeringer på land i USA.

Skifergass- og olje var det store nye, og det var ikke bare Statoil som hoppet på denne karusellen. Og det er ikke bare Statoil som har vært tvunget til å ta store nedskrivninger i denne virksomheten.

Oljeprisen var høy, og det var en slags oppfatning av at oljepris på over 100 dollar per fat var den nye normalen. Statoil la derfor til grunn en oljepris som var altfor høy da de investerte på land i USA. Men det var langt fra bare en forventning om en høy oljepris som var problemet.

Utvalget

Det var i juni at styret i Equinor satte ned utvalget som skulle gå gjennom selskapets satsing på land i USA. Bakgrunnen var avsløringene i Dagens Næringsliv om Statoils enorme sløsing med penger i USA. Der selskapet etter 20 år har tapt 200 milliarder kroner.

Statoil investerte i flere felt på land. Men det var, ifølge rapporten, da selskapet tok på seg operatørskapet i Brigham i 2011 at det gikk skikkelig galt. Da ble det klart hvor komplekst dette var. Blant annet førte den raske veksten og en stor mengde manuelle transaksjoner til at ledelsen i selskapet ikke lenger hadde kontroll på det som skjedde.

Oppkjøpene skjedde på bekostning av lønnsomhet. Selskapet undervurderte kompleksiteten i dette, og overvurderte sin egen kompetanse. Rapporten viser at selv om det var flere talentfulle ledere som ble satt til å drive denne virksomheten, hadde ikke disse nok erfaring eller kunnskap om akkurat dette forretningsområdet.

Ledelsen burde har fulgt opp aktiviteten tettere, konkluderte rapporten med.

Varslet katastrofe

Equinor har tapt 161 milliarder kroner i USA, ifølge PwC-rapporten. Det er, som også styreleder Jon Erik Reinhardsen og konsernsjef Eldar Sætre innrømmet, veldig alvorlig.

Oppkjøpet av Brigham var da det ble sluttført et av norgeshistoriens største oppkjøp, til en verdi av minst 25 milliarder kroner.

Det var mange som stilte spørsmålet dengang om dette var et fornuftig kjøp. Blant andre analytiker og partner i Rystad Energy, Per Magnus Nysveen.

Nysveen sa i 2011 at han syntes det var et bra trekk av Statoil å kjøpe et teknologiselskap som Brigham. Men han tvilte på om de kom til å få tilbakebetalt denne investeringen, for oljeprisen måtte ligge på godt over 100 dollar per fat for at det skulle betale seg tilbake.

Også andre analytikere og fagforeninger har vært kritiske til Statoil/Equinors aktiviteter og investeringer i USA.

Det er lett å være etterpåklok. Men selv om det var en tro på at alt kom til å vokse inn i himmelen, burde nok noen varsellamper likevel ha lyst. Og flere spørsmål skulle vært stilt til om dette virkelig var fornuftige investeringer.

Fra fremleggelsen av rapporten, ble det klart at selskapet ikke engang hadde tatt høyde for at olje- og gassprisene kunne falle dramatisk. I et marked der prisene alltid har vært sykliske.

Tiltak

Det har skjedd store endringer fra 2015. Selskapet fikk ny konsernsjef, da Sætre tok over fra Helge Lund i oktober 2014. Siden har aktiviteten blitt nedskalert, og det har blitt ryddet opp.

Ny ledelse ble satt inn i USA for å rydde opp.

Equinor har satt i gang tiltak, men en del har tatt for lang tid, ifølge rapporten.

«Rapporten bekrefter at vi har kommet langt i opprydningen. Det er samtidig områder der vi må ta tydelige tak. Utvalget gir bekreftelse av vår egen forståelse. Den utviklingen som fant sted i USA må ikke gjenskapes på noen områder,» sa Reinhardsen.

Og Sætre beskrev rapporten som «tøff og krevende lesning». Han sier at den gir et samlet bilde av dårlige valg, og dårlige beslutninger, basert på en betydelig veksstrategi, og manglende kompetanse på dette nye forretningsområdet.

Læring

Sætre kan ikke noe annet enn å legge seg flat, selv om det ikke var han som satt i sjefsstolen dengang. Men det er ingen tvil om at betydelige feil ble gjort i USA. Som Sætre selv sier: «Dette er med på å forklare, men det er ingen unnskyldning. Når vi ser historien beskrevet slik, er det ikke vanskelig å se at mye kunne vært gjort annerledes».

Sætre sier han har prøvd å se framover og snu det som er et problem så raskt som mulig til å bli en forretningsmulighet eller noe godt.

Utvalget kommer med flere anbefalinger. Blant annet om at forretningsområder som er nye for Equinor krever en annen kunnskap og kompetanse. Det handler om ting som virksomhetssyring, å kunne forstå kulturelle forskjeller, og om ledelse. Konsernledelsen må følge med og følge opp. Og Equinor må sikre at nye ledergrupper har den rette kompetansen.

Når Anders Opedal tar over som konsernsjef i november, blir det hans jobb å sørge at utvalgets rapport ikke bare blir lagt i en skuff men at dette aldri skjer igjen.

Selv om dette er en historiefortelling om feilgrep i fortiden, er det også en påminnelse om at det å tro at en kan alt om alt, og at vi her på berget er best i verden på alt, ikke alltid stemmer. Det gjelder også Equinor.

Det er også en fortelling om at åpenhet alltid er best. Selv om man må innrømme feil.

Publisert:

Kommentator Hilde Øvrebekk

 1. Nei, dialekter er ikke djevelens verk

 2. Ikke spre «fake news» og konspirasjonsteorier! Alle har et ansvar for å beholde pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati

 3. «Det går jo selvfølgelig fremdeles an å håpe på et mirakel»

 4. Ikke Arbeiderpartiet verdig

 5. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at partiet nå er et samlet lag. Men indre stridig­heter om viktige saker tyder på noe helt annet

 6. Mener politikerne virkelig at klima er den viktigste politiske saken, burde de ha behandlet klimaplanen deretter

 1. Kommentator Hilde Øvrebekk
 2. Oljepris
 3. Statoil
 4. Equinor
 5. USA