• Me har vorte bygdeforskarar i byen. Og kanskje er det nett her at arbeidet vårt kan gje meining, sjølv om me saknar livet – og slitet – på garden. NTB scanpix

Å putla i molda over ein kaffikopp på kontoret

GJESTEKOMMENTAR: Kva har tre gardsgutar i byen å gjere, som bygdeforskarar – når det vårast og kjelvene vaknar til liv?