Spurv i transedansen

KOMMENTAR: Er det i det hele tatt mulig å diskutere Pride og kjønn og legning med innestemme? Jeg blir stadig mer i tvil.

Sist det var Pride-tog i Stavanger, i 2019, før pandemien, deltok politiet i Pride. Det ville foreningen Fri først nekte dem i år, før de snudde etter sterk kritikk.
Publisert: Publisert:
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

I debattsammenheng er en «stråmann» en betegnelse på en ganske ulekker, men svært vanlig teknikk. Enkelt sagt betyr det at du tillegger en du diskuterer med meninger denne ikke har, i den hensikt å diskreditere vedkommende.

I debatten om krigen i Ukraina er det for eksempel vanlig at debattanter som forsøker å forstå og forklare hvorfor Putin opptrer slik han gjør, blir beskyldt for å støtte invasjonskrigen, eller i det minste unnskylde den. Det er jo ikke sant, i de aller fleste tilfeller. Da hviler beskyldningen altså på en stråmann.

Den store og forvirrende debatten om kjønnsidentitet er et eksempel på en debatt som inneholder tilstrekkelig med stråmenn til å fylle et helt stadion. Debatten om Pride-markeringene er på sett og vis et underbruk av denne overordnede debatten.

Biologi og ideologi

Her brytes biologi og natur mot ideologi og kultur på en måte som utfordrer vante tenkemåter og som – viser det seg – fort kan utløse svært sterke følelser.

Det er tross alt ikke mer enn 50 år siden det var straffbart å være homofil i Norge. Det er fortsatt straffbart i mange land i verden i dag. Mennesker som oppfatter seg som et annet kjønn enn de ble født som, eller som kanskje ikke har en bestemt oppfatning av hvilket kjønn de er, har åpenbart behov for beskyttelse og anerkjennelse fra samfunnet.

Like åpenbart er det ikke at transkvinner og -menn skal ha rett til å sette biologien helt til side. Er det nok å definere seg som mann for å være mann? Er det nok å definere seg som kvinne for å være kvinne?

Heia Pride!

Pride-markeringene som denne måneden pågår over hele Norge og store deler av den vestlige verden, er i utgangspunktet meget enkle å gi sin støtte til. Det skulle virkelig bare mangle at voksne mennesker skal få lov til å elske hverandre, uansett hvem de er.

Den ellers ofte klartenkte fagsjefen i Agenda Tankesmie, Andreas C. Halse, skrev nylig i en kronikk i Aftenposten at «forsøkene på å stemple Pride som aktivistisk» må møte motstand, og advarte Pride-kritikere mot å gå ærendet til ytterliggående konservative krefter.

Men hva om det er foreningen Fri man vil diskutere med? Den foreningen er aktivistisk så det holder. Og spiller en nøkkelrolle i Pride-sammenheng.

Omstridte standpunkter

Fri har en politisk plattform som er utfordrende på noen punkter.

  • Fri mener at alle former for kjønn er likeverdige og skal være likestilte, og enhver persons selvopplevde kjønnsidentitet må respekteres. Alle personer skal ha rett til å definere sitt juridiske kjønn.
  • Fri mener at eggdonasjon må tillates i Norge, også for enslige.
  • Fri mener at altruistisk surrogati (å bære fram et barn på vegne av andre, uten vederlag) må tillates i Norge.
  • Fri mener at straffelovens paragraf 316, «Kjøp av seksuelle tjenester hos voksne», må avskaffes fordi den er til hinder for gode og viktige tiltak for å ivareta både sexarbeideres og samfunnets interesser.

Dette er eksempler på standpunkter Fri har inntatt og som åpenbart er både politiske og kontroversielle. Noen av stråmennene i debatten har blitt unnfanget nettopp her.

Stråmennenes fest

For dersom en debattant skulle komme til å kritisere Pride for å ha blitt en arena for politisk agitasjon i det som egentlig skal være en feiring av kjærligheten, fører det dessverre ofte til oppstilling av stråmenn av denne typen:

«Jasså, du er kritisk til at folk skal få elske den de vil»? «Akkurat ja, det er bare 50 år siden homofili ble legalisert, og nå skal du skru klokka tilbake»?

Men alvorlig talt, det å være skeptisk til at man skal kunne velge juridisk kjønn selv, er ikke det samme som at man hater transfolk. Det betyr at man er skeptisk til at folk skal kunne velge juridisk kjønn.

Å være tilhenger av en lov mot sexkjøp betyr at man er imot at det skal være lov å betale for sex. Ikke at man hater sexarbeidere.

Radikal politisk ideologi
og dogmatisk religion har
til felles at enkelte påstander
ikke er oppe til debatt.

Minoritetenes diktatur

Å la de mest høylytte og ytterliggående aktivistene på begge sider definere rommet for hvilke ytringer om kjønn og sex og familie som er akseptable, er å legge til rette for mer polarisering og mindre forståelse.

Å definere uenighet som «hat» og kritikk som «vold», er å forsimple noe som er svært alvorlig. Hatytringer, trakassering og vold er allerede definert og straffbart i norsk rettspraksis. Det er helt selvfølgelig at de som påfører noen andre slikt, bør straffes for det. Men saklig uenighet er ikke hat. Det er bare uenighet.

Hvorfor er omsorgen for dem som er annerledes og annerledes tenkende enn flertallet så mye større dersom disse går inn for radikale politiske endringer på den liberale siden enn for dem som er konservative i slike spørsmål? Begge standpunkter er jo minoritetsstandpunkter som bør ha krav på et slags vern.

Religion eller ideologi?

Skal muslimske menigheter på Storhaug, kristne karismatikere i Sarons Dal, læstadianere i Troms eller hindu-templer på Skillebekk pålegges å endre sin lære i tråd med de til enhver tid gjeldende teser i Fri? Mangfold går vitterlig ikke bare én vei. For oss ikke-troende er dette av og til krevende, men en del av prisen vi betaler for å bo i et liberalt demokrati.

Radikal politisk ideologi og dogmatisk religion har til felles at enkelte påstander ikke er oppe til debatt. Det bare er sånn. Dette blir daglig demonstrert i det vanskelige debattklimaet vi har pådratt oss.

Uenighet er ikke hat. Kritikk er ikke vold. Tvert imot er det demokrati – og mangfold – i praksis.

Publisert: