• Klimaendringer fører, ifølge forskere, til mer ekstrem tørke og flere skogbranner. Den britiske avisen The Sun skrev i sommer for første gang om problemene knyttet til klimaendringer. REUTERS/Rafael Marchante/Faksimile

«Verden er i brann»

KOMMENTAR: Det haster å gjøre noe for å redde kloden, mener forskere. Da må vi som kan og vil, handle. Og slutte å diskutere med klimafornektere.