• Kultursjef Arnfinn Bjerkestrand har levert sitt forslag til kulturplan for Stavanger fram til 2025. Det viktigaste Stavanger ser ut til å villa gjera på kulturfronten framover, er «se på». Pål Christensen

Stavangers nye kulturambisjon: «Se på»

KOMMENTAR: Gløym gigantprosjekt som bygging av nytt konserthus, gjennomføring av tidenes største kulturarrangement eller omskaping av Tou Scene frå ruin til levande kulturfabrikk. Stavangers kulturambisjonar fram til 2025 er å «se på», «følge opp» og «vurdere tiltak».