Bør havneselskapet avvikles?

KOMMENTAR: Nytt cruise-bråk i det interkommunale havneselskapet. Spørsmålet som melder seg, er om samarbeidet kan komme til å koste mer enn det smaker.

På travle dager består Stavangers indre havn av lite annet enn cruiseskip. Valberget blir nesten usynlig i forhold.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Onsdag bestemte et flertall i styret for Stavanger-regionen interkommunale havn IKS seg for å ignorere vedtaket i formannskapet i Stavanger kommune om å innføre et tak på 200 årlige anløp av cruiseskip i Stavanger.

Flertallet besto av representantene fra Sola og Randaberg, samt Høyre i Stavanger.

I praksis innebærer dette at et selskap der Stavanger kommune eier 80 prosent av aksjene, ber sin egen hovedeier om å ombestemme seg og fatte et nytt vedtak som passer Havnen bedre.

Pussig? Ja, så absolutt. Men for dem som har fulgt litt med på viderverdighetene i havneselskapet de siste årene er det ikke direkte overraskende.

Greie argumenter

Høyres John Peter Hernes, som sto sammen med Sola og Randaberg i havnestyret, understreker at han og Høyre fortsatt er med på den langsiktige planen om å få flyttet cruisetrafikken ut av Vågen. Men dette vil ta tid, blant annet fordi det må gjøres mye arbeid for å legge til rette for alternative kaiplasser. Vågen vil uansett forbli cruisehavn i alle fall til 2024.

Sola og Randarberg har, isolert sett, helt greie argumenter for sitt syn. Som aksjonærer i havneselskapet ønsker de at selskapet skal tjene så mye penger som mulig, og de reagerer med en viss rett på at Stavanger ensidig fatter vedtak som vil gi mindre inntekter fra cruisetrafikken. Med andre ord beskytter de sine egne økonomiske interesser.

Bordet fanger

På den annen side har du altså Stavanger, der et oppgjør med cruise-invasjonen i Vågen var en kampsak for flere av partiene som utgjør det nye politiske flertallet. Både Rødt, SV, MDG, FNB og store deler av Ap står sammen om dette.

Jeg har ingen problemer med å forstå at det må være provoserende for dette flertallet å oppleve at havneselskapet gjentatte ganger protesterer mot vedtak fattet av kommunen som har overlegent flest aksjer.

Men så er det jo sånn at dette nettopp er resultatet av de mange selskapsdannelsene på Nord-Jæren. Havneselskapet er slett ikke alene om å være en kommune i kommunen, om du vil. Selskaper som driver forretningsmessig har et styre som ofte kan ha andre målsettinger enn eierkommunene.

Irritasjon i Sola

Ordfører Tom Henning Slethei i Sola har sagt det rett ut: Han er trøtt og lei av at storebror i øst tar seg til rette i havneselskapets indre liv. Og han har jussen på sin side, i den forstand at Havna har sitt eget styre og sine egne målsettinger. Noe av poenget med eierskapsavtaler er jo nettopp å sikre at mindretallet, småaksjonærene, ikke blir fullstendig overkjørt av de store.

Og da blir spørsmålet om et interkommunalt aksjeselskap er den rette måten å drive havna på. Hvis interessemotsetningene mellom eierkommunene er så store, er det da bedre å gå hver til sitt, eventuelt finne en annen eierskapsmodell?

Sandnes kommune har typisk nok valgt å stå utenfor, og bråket de siste par årene har nok ikke svekket Sandnes i troen på at det var smart.

Stavanger er gratispassasjer

Det er på ingen måte noen enkel sak å avvikle et slikt selskap. Sola-ordfører Slethei peker for eksempel på at dagens eierbrøk kanskje ikke gjenspeiler det reelle maktforholdet i havneselskapet. Sola (Risavika) og Randaberg (Dusavik, Mekjarvik) har moderne, industrielle havner med høy aktivitet. Hvis Stavanger skal bli en slags MDG-fantasi med Blå Promenade og badeland, betyr ikke det samtidig at verdien av kailinja i Stavanger må skrives betydelig ned? Jo, kanskje det.

Samtidig må nok også Slethei innrømme at cruisetrafikken i Stavanger innebærer utfordringer som nyttetrafikken i Risavika ikke byr på. Vågen i Stavanger ligger midt i den vernede småhusbebyggelsen. Når Vågen er full av cruiseskip, dominerer de fullstendig i et område der man ellers ikke kan skifte et vindu uten å søke om tillatelse.

Høyre-nostalgi

Derfor handler cruisedebatten i Stavanger om så mye mer enn inntektene til havneselskapet. Den handler om estetikk og arkitektur og byutvikling og bærekraft. Om hvem som skal få legge bånd på de viktigste fellesarealene i byen.

Nå tror jeg ikke at det er noen umiddelbare planer hos det nye flertallet om et så drastisk grep som en oppløsning av Havneselskapet. Men det er ikke tvil om at den skogen av selskaper og samarbeidsorganer som har oppstått i og mellom kommunene på Nord-Jæren er en arv fra den tida Høyre hadde makta over alt.

Raseriet hos Høyre over avviklingen av en rekke kommunale foretak i Stavanger må nok delvis skrives på kontoen for såret stolthet. Partiet føler et sterkt eierskap til den strukturen det skapte i løpet av 24 års sammenhengende styre.

Det er ingen som helst grunn til å tro at det politiske flertallet i Stavanger vil ombestemme seg på grunn av styrevedtaket i Havna. Dermed vil saken nok bli sendt i retur. Hva gjør havnestyret da? Nok et vedtak i strid med storaksjonærens ønsker kan gi interessante reaksjoner.

Publisert: