• Leiaren av Hå Senterparti, Anders Braut Ueland i midten, håper partiets nestleiar, Ola Borten Moe, med ståstad sentrum/høgre i politikken, og stortingsrepresentant Geir Pollestad til venstre på biletet skal få litt sosialistskeptiske jærbuar til å velja Senterpartiet 9. september. Egil Ø. Nærland

Kommentar: Takka vera Solberg-regjeringa fattar Sp nytt håp på Jæren

Val 2019: Senterpartiet var på høgda av makt i jærkommunane ved valet i 1995 i kjølvatnet av EU-kampen.