Paradis kan bli et nasjonalt eksempel på lokalt engasjement hvor nye politikere lytter til velfunderte synspunkter

GJESTEKOMMENTAR: Områdeplan for Paradis kom som en overraskelse på utbyggerne. Hvis regelen for å gjøre business på nye nærings- og kontorbygg har vært rød løper, er forbauselsen til å forstå. Nå forsøker Næringsforeningen å skape et inntrykk av at politikerne ble lurt.

  • Kristin Hoffmann
    Kristin Hoffmann
    Journalist og forfatter, Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Rød løper og friksjonsfri saksbehandling er slik Næringsforeningen beskriver hvordan forutsetningene til eiendomsutviklere med byggeprosjekt for næringsvirksomhet i vår region har vært.

«Stavanger bør helt klart rulle ut den røde løperen for en etablering som dette, og sørge for mest mulig friksjonsfri saksbehandling. Det er det som har vært regelen i vår region», sa Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen da kravet om en plan for hvordan hele bydelen skal framstå, ble kjent. «Det er slik vi må opptre hvis store arbeidsplasser skal velge Stavanger», holdt Minge fram.

En identisk holdning viste Høyres John Peter Hernes i valgkampen, som han ikke vant: «Vi vil sørge for at når planene kommer på bordet, skal vi være klare til å kaste oss over dem, gjennom et raskt forløp skal vi kunne gi forhåpentligvis positive avklaringer. Vi skal opptre rettedølsk», sa Hernes i mars. Kanskje bidro uttalelsen til en oppfatning om at utbyggerne kunne ta for gitt innholdet i og utformingen av den siste, store sentrumsnære utbyggingen i Stavanger.

Les også

Dette går Stavanger glipp av i Paradis

Les også

Aker BP på vei til Sandnes?

Uønsket debatt

Surprise! Det kan virke som om den ferske posisjonen ser by- og stedsutvikling på en annen måte enn den tidligere Høyre-alliansen har gjort. Det kan også ha slått noen at det er på tide å kvitte seg med den praksisen Næringsforeningen viser til. En må kunne spørre om en regel for røde løpere og motstandsløs saksbehandling kan være selve roten til problemet i stavangersk byutviklingspolitikk. Har de mektige aktørene innen eiendomsutvikling for lettvint og for lenge, uten sterke nok motforestillinger, fått det som de vil? Blir byutvikling satt på dagsordenen, kan temaene forstyrre og ta vendinger ikke alle er komfortable med.

2. desember publiserte Næringsforeningen i så måte sin egen forståelse av hendelsesforløpet bak at Aker BP trakk seg ut. I artikkelen «Operasjon Paradis» skapes et inntrykk av at politikerne ble lurt. Det politikerne oppfattet som et stort og folkelig engasjement, mer enn antyder utbyggernes lobbyorganisasjon at bare en liten gruppe står bak.

Lukten av råtten fisk

Til grunn for teorien ligger blant annet en opptelling av 560 innlegg og delinger av saker på det åpne Facebook-forumet Byutvikling Stavanger. Der fant Næringsforeningen at over halvparten er blitt delt av dem som opprettet diskusjonsgruppa, og stadig administrerer den. Leser jeg medlemsbladet rett, har det på et slags tilslørt og tvilsomt grunnlag blitt tatt initiativ til offentlige samtaler om byutvikling generelt, og Paradis spesielt.

Det må jo lukte råtten fisk. I alle fall tyder mye på at det må være tema landets største handelskammer ikke ser seg tjent med åpenhet omkring. For øvrig har diskusjonsgruppa 1181 medlemmer, de fleste av byens ledende politikere er med, utbyggere uttrykker sine synspunkter der, og aktører med ulike ståsted opptrer i kommentarfeltet og er samtalestartere.

Hvor truende for byutviklingen er det?

Bredt engasjement

Om lag 200 personer kom til folkemøtet om Paradis-utbyggingen på Storhaug skole i april, skrev Aftenbladet. Da planprogrammet først ble presentert 10. januar i år, møtte om lag 80 personer. Der sa Nicolay Schreuder i Bane NOR: «Jeg innrømmer glatt at vi i 2014 undervurderte kraften og synspunktene hos folket i hva som er akseptabelt og ikke».

Det var protester fra innbyggere – lenge før Byutvikling Stavanger så dagens lys – som til slutt bidro til et noe lavere design på kontorhøyblokkene ved Strømsbrua. Aksjonen Nei til høyblokker i Paradis – som har 1584 følgere på Facebook – fikk i 2014 over 1200 underskrifter. Over 100 personer sendte merknader til planen samme år. Dette tier Næringsforeningen om.

Den gang var det politiske flertallet imidlertid ikke interessert i å lytte til de miljøkvalitetene som folkeengasjementet forsvarte. For eksempel sikret det ikke landskapsvern. Med det nye planarbeidet kan politikerne vise en annen holdning til oppfatninger lokalsamfunnet bærer fram. Kommunen får anledning til å involvere flere i premissene for hva bydelen skal bestå av. Forhåpentlig griper de den.

Deltakende demokrati

Om man liker det eller ikke: En stigende interesse for byutvikling skyldes delvis nye arenaer å delta på. Sosiale medier er kommet for å bli. Flere skaffer seg kunnskap og blir engasjert i hvordan endringer av enkeltbygg, nabolag, boligområder, torg, steder og sentrum bør skje. Utbyggere og beslutningstakere møter meninger og motforestillinger de ikke tidligere, på samme måte, har behøvd å forholde seg til.

Dette grasrotengasjementet, og opplevelsen av eierskap til egen by, skjerper utviklingen. Det hever kvaliteten på de utbyggingene folk stiller krav til og bryr seg med. Sånn sett kan Paradis bli stående som et nasjonalt eksempel på lokalt engasjement, hvor nye politikere lyttet til velfunderte synspunkt. Det er en forutsetning for det norske systemet, som har ambisjoner om et deltakende demokrati.

(Kommentarskribenten bor selv i Paradis. Red.mrk.)


Harald Birkevold: «Viderverdighetene rundt Aker BP og Paradis-utbyggingen har mange årsaker. Lokale aktivister har sin del av ansvaret. Men det har sannelig overivrige folkevalgte også.»

Publisert: