De politiske ekkokamrene

KOMMENTAR: Det er ikke bare i sosiale medier folk havner i meningsbobler. Det skjer også mer og mer i politikken.

Sp-nestleder Marit Arnstad etterlyste realpolitikk i saken om elektrifisering av sokkelen. I Stortinget ble hun møtt med en rekke innøvde talepunkter.
 • Hilde Øvrebekk
  Hilde Øvrebekk
  Kommentator
Publisert: Publisert:

I en scene fra Monty Python-filmen «Life of Brian» taler hovedpersonen Brian til en folkemengde som har fulgt etter ham fordi de tror han er profeten. Han prøver å fortelle folkemengden at de ikke trenger å følge etter ham, eller noen andre:

Brian: «Dere må tenke selv. Dere er alle enkeltmennesker!» roper han.

Folkemengden i kor: «Ja, vi er alle enkeltmennesker!»

Brian: «Dere er alle forskjellige!»

Folkemengden: «Ja, vi er alle forskjellige!»

Mann i mengden rekker opp hånden: «Ikke jeg.» Han blir fort hysjet på.

Denne filmscenen minner om hvordan politikken i Norge har blitt. Alle følger hverandre i flokk. De følger etter lederne og har de samme talepunktene.

Les også

Slik brukes idretten av autoritære ledere

Ekkokammer

Et ekkokammer er et miljø hvor en bare møter informasjon eller meninger som reflekterer eller forsterker ens egne. Det er godt kjent at sosiale medier skaper slike ekkokamre. Gjennomganger av både Twitter og Facebook har vist at brukere i stor grad eksponeres for politiske ytringer og meninger de allerede er enige i.

Dette skjer ikke bare i sosiale medier.

Professor Cass Sunstein i Universitetets aula i Bergen i 2017, da han mottok Holbergprisen.

Cass Sunstein, professor og grunn­legger av et prog­ram for adferds­økonomi og offentlig politikk ved Harvard Law School, står bak det han kaller Loven om gruppe­polarisering. Der peker han på hvordan dette skjer i ulike grupper i sam­funnet, og hvor­dan også politikk kan bli påvirket av ekko­kamre.

Ifølge Sunstein er det to hovedmekanismer bak dette. Den første handler om sosial sammenligning og ønsket om å tilhøre en gruppe. Folk vil ofte gjøre det de tror andre tenker at de burde gjøre, uavhengig av hva de selv tenker at de burde gjøre eller mene. Når de hører hva flertallet i gruppen de ønsker å være en del av mener, justerer de egne synspunkt.

Den andre hovedmekanismen er overbevisende argumenter. For en gruppes medlemmer som allerede er tilbøyelige til å gå i en bestemt retning, vil et uforholdsmessig høyt antall argumenter som støtter den samme retningen, flytte medlemmene ytterligere i samme retning.

Les også

– Vanlige folk sliter

Politikerne samler seg mer og mer i meningsbobler

Norsk politikk

Så hvorfor er dette relevant for norsk politikk? Fordi disse ekkokamrene også eksisterer i beste velgående der. Færre og færre politikere på Stortinget har reell erfaring fra arbeidslivet. De kommer ofte rett fra de politiske ungdomsorganisasjonene og omgås de samme folkene hele tiden.

Og nei, bedriftsbesøk og kaffedrikking med «vanlige folk» teller ikke som reell kontakt med andre meninger.

I tillegg har politikerne også rådgivere som vandrer i de samme kretsene, og som ofte har dette som yrke. Og som skriver talepunkter som politikerne gjentar om og om igjen i ulike debatter.

Les også

Regjeringen usynlig på havvindkonferanse: – Sender ikke gode signaler

Talepunkter

Denne uken var det for eksempel en diskusjon i Stortinget om elektrifisering av sokkelen i forbindelse med at Frp fremmet forslag om å stanse den. Der så vi mange eksempler på nettopp dette.

«Vi vil utvikle, ikke avvikle oljeindustrien», sa Høyres Ove Trellevik. Han var ikke den eneste. Også Ap’s representanter har dette som et av sine talepunkter, og det gjentas til det kjedsommelige.

Olje- og energiminister Terje Aasland dro denne argumentasjonen lengst: «Å ikke elektrifisere sokkelen vil bety et permitteringsvarsel til 200.000 i oljeindustrien», sa han.

Politikere i både Høyre og Ap har låst seg fast i og forsterker denne tanken om at norsk olje- og gassnæring ikke har en framtid hvis elektrifiseringen ikke skjer. Det er et talepunkt både politikere og oljeindustrien bruker.

Det er selvfølgelig ikke sant, og det blir det heller aldri selv om det blir gjentatt mange ganger.

Samme formel brukes når politikere, i dette tilfellet stortingsrepresentant Linda Merkesdal fra Ap, sier at forskning har vist at elektrifisering av sokkelen vil kutte globale utslipp.

Det har den ikke, men det er jo et fint talepunkt.

Les også

Frp og Rødt alene om elektrifiserings-stopp, men vinden snur: - En politisk endring

Sp-nestleder Marit Arnstad prøvde, med rette, å etterlyse en debatt om virkemidler og en diskusjon om dilemmaene, i stedet for å bare snakke om klimamål. Hun sa at de ulike dilemmaene er elefanten i rommet i denne saken. Det er ikke svart/hvitt.

Hun etterlyste mer realpolitikk og mindre symbolpolitikk fra alle partier – men endte med å få en rekke innøvde, partistyrte talepunkter mot seg i stedet.

Elektrifisering av sokkelen er langt fra den eneste saken som strander i et hav av ulike talepunkter, men der realpolitikken mangler.

Les også

Se til industrien og Vestlandet!

Politiske ekkokamre

«I dagliglivet utfordrer meningsutvekslinger med andre vår partiskhet og utvider vårt perspektiv. Vi blir tvunget til å se ting fra et annet ståsted og å se grensene for våre egne standpunkt», sa den amerikanske filosofen John Rawls.

Men ifølge Sunstein er det heller tvilsomt om diskusjoner i en relativt lukket gruppe, som politiske partier i større grad har blitt, gir noe grunnlag for forbedringer. Han mener at disse interne diskusjonene da heller kan skyve en gruppe i en mer ekstrem retning.

«Når folk hører ekkoet av sin egen stemme, kan konsekvensene bli mye større enn støtte og bekreftelse», skrev han.

Når politikerne i sine ekkokamre blir enige om talepunkter, i stedet for å lytte til vanlige folk, innbyggerne, fagfolk og alle deler av industrien, hvilke løsninger får vi da? Og hvis de i sin argumentasjon tyr til talepunkter som ikke stemmer med virkeligheten, hva skjer da med realpolitikken?

Er det virkelig slik vi ønsker at politikken skal være? Er det virkelig denne måten å drive politikk på som gir de beste løsningene?

Les også

 1. Med politikernes somling er det en over­hengende fare for at det ikke blir noen hav­vind-satsing på norsk sok­kel

 2. Regjeringen forbereder oss på et stramt budsjett. Men klarer den motstå presset om å bruke mer penger?

Publisert:

Kommentator Hilde Øvrebekk

 1. Gratis varme­pumper til alle!

 2. Strøm­krangelen mellom nord og sør er opp­konstruert, og parti­ledelsen i Ap heller bensin på bålet

 3. Å elek­trifisere flere platt­former på norsk sokkel nå vil være en full­stendig kata­stro­fal avgjør­else

 4. Det er så mange ting som ikke henger sammen i Bymiljøpakken at det er på tide med en helt ny gjennomgang

 5. «En statsminister bør snakke mindre som en direktør og mer som en handlekraftig politiker»

 6. Skal vi fylle mat i drivstofftanken midt under en matkrise? Svaret burde vært enkelt

 1. Kommentator Hilde Øvrebekk
 2. Politikk
 3. Marit Arnstad
 4. Norsk politikk
 5. Elektrifisering