Energikommisjonens mangler

KOMMENTAR: Det er rett og slett trist at ingen av de som sitter i regjering nå, forstår at nøkkelen til energiframtiden for Norge ligger i Rogaland.

Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har oppnevnt en energikommisjon uten medlemmer fra kraft- og energifylket Rogaland.
Publisert: Publisert:
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Regjeringen oppnevnte fredag en energikommisjon som skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, «med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norsk industri og norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft».

Lars Sørgard er leder for energikommisjonen. Han har vært konkurransedirektør siden 2016, og gikk på nyåret tilbake til jobben som NHH-professor.

Kommisjonen består i tillegg av 15 medlemmer. Blant medlemmene er det selvfølgelig personer som er relevante for en energikommisjon. Som Øistein Andresen, administrerende direktør i Eidsiva Energi, Sverre Gotaas, direktør i Herøya Industripark, Anniken Hauglie fra NHO og tidligere administrerende direktør i Norsk olje og gass og Are Thomasgaard fra LO.

Før vi nevner de andre medlemmene av kommisjonen, la oss gå gjennom energikommisjonens mandat.

Les også

Regjeringens energikommisjon får slakt fra «energihovedstaden»

Mandatet

Dette er knyttet til disse fem overordnede temaene:

  1. Hvordan Norge påvirkes av energimarkeder i rask endring
  2. Perspektiver for utviklingen i kraftforbruket
  3. Potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduksjon
  4. Perspektiver for forsyningssikkerheten
  5. Sentrale interesse­motsetninger i energipolitikken

Energieffektivisering skal være en viktig del av kommisjonens mandat. Kommisjonen skal vurdere utviklingen i forsyningssikkerheten for kraft, og skal legge en verneplan for vassdrag til grunn for arbeidet.

En hovedoppgave for kommisjonen er altså å vurdere hva som er de grunnleggende dilemmaene i norsk energipolitikk fram mot 2030 og 2050, og hvordan ulike politiske valg kan påvirke den langsiktige utviklingen i norsk kraftforsyning.

En kommisjon selvskrevet for representanter fra energifylket Rogaland, tenker du kanskje. Men det tenkte visst ikke regjeringen.

Les også

Slik blir Støres havvindsatsing

Bidragene

Kanskje Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund er hentet inn som en representant for energieffektivisering. Og Silje Ask Lundberg, som var en dyktig leder for Naturvernforbundet, er muligens der for å representere den grønne framtiden.

Gudrun Rollefsen i Hammerfest Energi er nok et viktig bidrag fra nord, og Liv Monica Stubholt, jurist og tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet og for Aker Carbon Capture, har bred erfaring fra energifeltet. Arve Ulriksen, sjef for en av Norges største industriparker, Mo industripark, har garantert noe å bidra med.

Men skal listen inneholde 15 medlemmer, begynner det helt berettiget å bli, som administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen Harald Minge peker på, å bli «fullstendig uholdbart» at det ikke så er ett eneste navn fra verken energihovedstaden Stavanger eller kraftfylket Rogaland.

Les også

Derfor kan 2023 bli et historisk toppår for Olje-Norge

«Helt vilt!»

En samfunnsøkonom er sikkert greit å ha med i en energikommisjon. Men så kan man lure på hvorfor det trengs to. Ordfører i Voss Hans Erik Ringkjøb og ordfører i Birkenes Gyro Heia er sikkert flinke ordførere, men har de egentlig noe i en slik energikommisjon å gjøre? Man kan jo lure på om de to ordførerne, fra henholdsvis Ap og Sp, er med som distrikts­alibier for regjeringen.

Og hvis man skal velge ut Helene Seim fra Boliden i Odda, er det faktisk svært betimelig å spørre hvorfor i all verden ingen fra en tilsvarende eller større bedrifter i Rogaland er med i denne kommisjonen.

Mange andre enn Minge er skuffet over regjeringens kommisjon. For eksempel Sissel Knutsen Hegdal, Høyres gruppeleder i Stavanger, som uttalte:

«Ingen representanter fra Rogaland? Det er jo helt vilt! Det er jo her det store grønne skiftet skal skje.»

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) mener også det er oppsiktsvekkende at ingen fra Rogaland er med i kommisjonen.

«Vi er det nest største fylket på vindkraft fra land, vi er det neste største fylket på vannkraftproduksjon. I tillegg har vi Utsira Nord-feltet for havvind. Olje og gass trenger jeg ikke engang å nevne. Det er oppsiktsvekkende at ingen av kandidatene vi har spilt inn har fått plass», skrev hun i en e-post til Aftenbladet.

Les også

Ikke for sent å snu

En regjering langt fra Rogaland

Nessa Nordtun sier at hun har understreket viktigheten av dette overfor olje- og energiministeren, men at hun registrerer at hun ikke har fått gjennomslag.

Og her ligger nok en stor del av problemet.

Da denne nye regjeringen, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, tok over makten i høst, pekte jeg i en kommentarartikkel på at med sammensetningen av den nye regjeringen flyttes makt fra Rogaland og Vestlandet til Østlandet, Trøndelag og Nord-Norge.

Den nye energikommisjonen er et levende eksempel på at dette nå skjer.

Når det er færre i regjeringsapparatet fra et område i landet, er det også færre som har innflytelse på politikken for disse landsdelene. Det er færre i regjeringen som vet hvilke utfordringer som ligger der og hvilke viktige bidrag som kan komme derfra.

Og det virker ikke som om de heller er villige til å lytte.

Les også

Energiministeren på Stavanger-besøk: – Strømkrisen er ikke regjeringens feil

Trist

Men det er ikke bare makt som flyttes bort. Det er kunnskap. Det hjelper ikke AS Norge om noen sitter på et kontor i Oslo og plukker ut noen de tror har kunnskap om energimarkedet i Norge, hvis de ikke skjønner hvor den virkelige kompetanse på området sitter.

Det er rett og slett trist at ingen av de som sitter i regjering nå, forstår at mye av nøkkelen til energiframtiden for Norge ligger i Rogaland, og at det er her den største kompetansen på området sitter.

Det vi risikerer å få nå, er et venstrehåndsarbeid som ikke vil føre oss noe nærmere verken i å innfri kommisjonens mandat eller å løse de store problemene knyttet til framtidens energiutfordringer i Norge.

Publisert: