• «Det er når skolen fatter vedtak at elevens problem virkelig begynner, fordi det er slett ikke uvanlig at et vedtak om spesialundervisning innebærer at skolen ansetter en ufaglært assistent som ikke har så mye mer som oppgave enn å følge eleven ut av klasserommet», skriver Kristian Kise Haugland. NTB Scanpix
    Galleri

Når rettigheter gjør vondt verre for elever som sliter

GJESTEKOMMENTAR: En regjeringsoppnevnt ekspertgruppe vil fjerne lovfestet rett til spesialundervisning. Kanskje det ikke er så dumt?