• SV hadde landsmøte i helga. Dei er i medvind, og dei er lette å kjenna igjen. Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

SV - partiet du kjenner igjen

KOMMENTAR: Anten du er einig med dei eller ikkje - det er lett å vita kor SV står.