• Thomas Dybdahl var ein av totalt sju rogalandsbaserte kunstnarar som fekk arbeidsstipend frå Norsk kulturråd i år. 166 av dei 283 kunstnarane som fekk arbeidsstipend, bur i Oslo. Carina Johansen

Kunstnarambisjonar? Flytt til Oslo!

KOMMENTAR: Er det kulturpolitisk greitt at 60 prosent av Kulturrådets arbeidsstipend går til éin by? Ti år etter at eg begynte å telja kunstnarstipend, har Oslo-dominansen berre forsterka seg.